Gevinsten borte i Tandberg

Kursen på Tandberg ASA er tilbake på nivået fra september 1997. Siden nyttår har kursen falt med 45 prosent.

Tandberg falt stygt i våres, men tok seg godt opp i løpet av juni måned. Nå er kursen tilbake på et nivå aksjen la bak seg i september 1997. Onsdag falt aksjen 7,5 prosent til 86 kroner.

Kursfallet den siste tiden skyldes både resultatet som ble lagt frem 13. juli og sammenlignbare resultater hos andre selskaper i USA, spesielt Polycom Inc. (se egne saker i høyre marg). I den sammenhengen bør det bemerkes at Polycom handles til en meget sprek P/E, men selskapet tar altså markedsandeler noe raskere enn Tandberg ASA.

Tandberg Data så et større kursfall tidlig onsdag, men tok seg inn etterhvert. Bakgrunnen er i første rekke mandagens nyhet om at Compaq nå har valgt å tilby DLT 4000 fra Quantum sammen med sine enterprise servere. Resultatet fra ATL-products er først og fremst interessant da det viser en markedstrend - men virksomheten til ATL skiller seg fra Tandberg Data da de ikke betjener helt det samme segmentet.

Enkelte har også nevnt et nytt produkt fra StorageTek som en dårlig nyhet for Tandberg. Det er vi ganske så uenige i. StorageTek betjener helt andre markeder enn det Tandberg Data befinner seg i i dag Den mest interessante nyheten fra StorageTek de siste måneden er forhåndsvarselet av et nytt produkt ved navn EAGLE, som ser ut til å ha spesifikasjoner som ligner på Tandberg Data sine produkter, og så dette produktet ser ut til å være noe på siden av Tandberg Datas virksomhet.

NetCom mottok naturlig nok mye oppmerksomhet onsdag, etter et brått og kraftig fall tirsdag ettermiddag. Vi har kommentert frekvensprising i en egen sak "Hysterisk eller festlig i NetCom".

Reaksjonen i markedet er i tråd med den vurderingen vi her gjør, og kursen tok igjen mye av det tapte fra tirsdag ettermiddag, og det på rekordhøy omsetning da over 5 prosent av de aksjene som er i markedet skiftet eier i løpet av dagen. Vi ser spent på om noen enkeltaktør benyttet anledningen til å kjøpe seg opp i selskpet.

Det ser ikke ut til å være rimelig grunn til å henge seg opp i tallene som ble avslørt av TDN tirsdag, med mindre man samtidig ser på hvor store inntekter selskapet er beregnet å hente inn ved bruk av de aktuelle frekvensene.

En helt annen sak er om det er rimelig å verdsette NetCom til godt over 13 milliarder kroner i dag. Vi har tidligere gitt uttrykk for at oppkjøpscaset er løst fundert, og det samme gjelder for antagelsen om at det for all fremtid vil finnes to mobil-aktører i Norge (ref. Telia). At markedet likefullt vil prise selskapet så høyt må basere seg på mer grunnleggende og langsiktige vurderinger. I den sammenhengen er det vanskelig å se at "nyheten" om frekvensprising skal ha særlig effekt.

Det skal vel også legges til at det skulle vært kjent for aktørene i markedet at myndighetene vurderer slik regulering. Saken ble omtalt i digi.no i november (se saken: "Telenor tynes - IT-trøkket uteblir", under mellomtittelen "Frekvenser".)

Vi benytter samtidig anledningen til å påpeke at NetCom sier at de ikke kjente til rapporten fra Teleplan. Vi håper selskapet her ikke gjengir virkeligheten helt korrekt. Regulatoriske forhold er såpass viktig for selskapet at det gir grunn til meget stor uro om selskapet ikke kjente meget godt til hva Teleplan falt ned på i en rapport datert 29. juni. At de offisielt sier at de ikke kjente planene får være så sin sak - det hadde vel da vært nødvendig å informere børsen, og det ønsket man vel ikke?

Til toppen