Gevinstsikring på topp

Det er vanskelig tolke dagens nedjustering av tungvekterne i IT-indeksen som noe annet enn gevinstsikring. NetCom og Merkantildata trakk indeksen ned med 1,5 prosent.

Det er vanskelig tolke dagens nedjustering av tungvekterne i IT-indeksen som noe annet enn gevinstsikring. NetCom og Merkantildata trakk indeksen ned med 1,5 prosent.

Det var altså først og fremst nedgangen i Merkantildata på 3 prosent og i NetCom på 5,2 prosent som førte til at IT-indeksen falt tilbake fra rekorden i går på 1599 til onsdagens 1575.

De to aksjene veier i øyeblikket omtrent 40 prosent av IT-indeksen. Begge aksjene har sett formidable kursstigninger i løpet av kort tid.

I NetCom er enkelte rykter nå avkreftet noe som kan ha forårsaket nedjusteringen. Samtidig er det nå mulig å identifisere kilder med meget nær tilknytning til selskapet som mener å vite at det er lite sannsynlig at Orkla ønsker å selge seg ned. Motivene for at den typen informasjon lekker ut er imidlertid såpass usikre at informasjonen ikke fortjener stort mer oppmerksomhet enn de gjentatte ryktene om at Singapore Telecom vil selge.

Vi har tidligere brukt skjermplass på å kommentere hvilken type informasjon som kjører kursene i norske IT-selskap. I tilfellet NetCom hadde det vel nå vært på tide om en eller flere presumptivt kompetente analytikere kunne ta seg bryet med å presentere resonnementer rundt selskapets fremtid som har noe mer informasjonsverdi enn løse rykter.

I mangel av slike resonnementer legger vi likegodt ut et eksempel selv i den digi.tale kommentaren i morgen, torsdag.

Onsdag morgen la både Visma og PC-Systemer frem sine resultater etter første kvartal.

Markedet reagerte positivt på Visma-tallene og sendte kursen opp fire prosent. Vi vil for egen regning påpeke at selskapet er priset til nærmere milliarden, hvilket er rimelig stivt ut fra hva selskapet har prestert så langt. At det går bedre nå skulle vel egentlig bare mangle.

PC-Systemer bekreftet en god trend og viste til forsatt gode marginer og et nysalg som var innenfor hva man ville forventet. Det nye fra selskapet er styreformann Thommesens "program-erklæring". Vi regner med at de nye taktene fra Thommesen vil gi selskapet mye oppmerksomhet i tiden fremover. Det er ikke urimelig å anta at investorer som besøker selskapet for en prat med ledelse/styre i den nærmeste tiden vil få presentert case som er noe mer interessante enn hva de har hørt tidligere.

Dermed er det duket for en reprising av selskapet i løpet av våren, gitt da at andre faktorer som styrer prisingen av sektoren og totalmarkedet ikke endres. Vi sier ikke dermed at senior-jappen Thommesen nødvendigvis kan utrette undre, men vi ser det som en rimelig antakelse at mer offensive takter fra en IT-kjenning med godt rulleblad vil ha en positiv effekt på forventningene til fremtiden.

Til toppen