Glem teknologi - push varemerker

Heretter er det ikke infrastrukturen som skal gi navn til Telenor Mobils nye produkter, men varemerkene. Først ute er Nomade, som samler alle de tjenestene en kunde trenger for et mobilkontor i en og samme pakke. Ikke bare pakken er ny, det er også prisen.

Telenor har samlet sammen fem pakker som til en månedlig abonnementspris fra 179 til 828 kroner skal gi nytt innhold til mobiltelefonen, under navnet "Nomade". Abonnementsformen samler alle mobile tele-, data- og innholdstjenester i en pakke, som gjør det mulig å ringe, sende faks, tekst- og e-postmeldinger, samt å surfe og jobbe mot Internett - via GSM-telefonen.

En del av Telenors tilbud er en egen web-side som inneholder en samlet oversikt over alle meldinger, både inngående og utgående. Her kan en lagre både tale- og videomeldinger.

Nomade er den første av 4-5 ulike pakketilbud der tjenesteinnholdet er det avgjørende. Markedsundersøkelser som Telenor har gjort viser at folk normalt ikke vet hvilke mobilnett, abonnementsform eller tjenestetilbud de er knyttet til.

- Heretter snakker vi om merkevarer i stedet for mobilnett, sier salgsdirektør i Telenor Mobil, Per Jahren.

Gjennom Nomade introduserer også Telenor Mobil for første gang flerbåndstelefoner (også kalt dual-band. red. anm.) som kan benyttes både på GSM 900 og 1800-nett. De tre dyreste av de fem mobilpakkene som introduseres, inneholder flerbåndstelefoner fra henholdsvis Motorola, Bosch og Ericsson. Apparatene i pakkene kan imidertid byttes om kunden ønsker et annet merke.

Administrerende direktør i Telenor Mobil, Stig Herbern, sier målet er at 60-70.000 kunder skal ha gått over til dual-band telefoner i løpet av året. Selskapet satser på å få de beste kundene over på flerbåndstelefoner. Om Herberns prognose slår til, blir kundetallet i så fall i overkant av antall terminaler som er tilgjengelig på markedet i dag.

De nye pakkene, som er en del av Telenor Mobils sommerkampanje, vil ikke selges med spesielle provisjoner ut over de normale. Selskapet har identifisert 350.000 brukere som har behov for å jobbe fleksibelt og på flere steder, der behovet for tekniske hjelpemidler er større enn interessen for teknologien.Telenor Mobil tar med Nomade et skritt nærmere databransjen og en tettere integrasjon med bedre løsninger for bærbare PC-er. Faktisk er en eller annen form for bærbar eller håndholdt PC nødvendig for å få tilgang til de nye funksjonene i Nomade-pakkene.

- Vi forsøker å tette de hullene vi ser i markedet, sier Herbern, som mener innholdspakker som Nomade skal bidra til å gjøre det vanskeligere for nye aktører i markedet å etablere seg, med mer eller mindre direkte adresse til Telia.

- Vi skal være den som pakker teknologien enklest, sier Herbern.

Til toppen