Globale ambisjoner i Spray

I sammenheng med fusjonen mellom Spray og Razorfish ser den norske avdelingen Spray nye muligheter. Nå har Spray GKs kunder større muligheter til å nå et globalt marked.

- Spray-kjeden har fusjonert med det amerikanske Razorfish. Deres kjernevirksomhet er den samme som vår: strategisk rådgivning og utvikling av internettløsninger for store virksomheter. Spray og Razorfish har dessuten svært sammenfallende kulturer. Begge selskapene er uredde og kreative samtidig som vi integrere tung kompetanse man tidligere måtte til IT-selskapene eller de rene strategiske konsulentselskapene for å få, sier kreativ leder i Spray GK, Jan Omdahl.

Svenske Spray Network AB ble opprettet i 1995 og har i dag kontorer i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Hamburg og San Francisco. Razorfish ble grunnlagt samme år og har de samme vitale mål som Spray med hensyn til omsetning og ansatte. Det fusjonerte selskapet vil telle rundt 320 personer, og i en pressemelding blir mål for omsetningen i 1998 beregnet til 30 millioner dollar.

Kunder som i dag bruker Spray GK, vil ikke merke noen vesentlig forskjell på kort sikt, tror Omdahl.

- For oss er det "business as usual". Vi blir ikke plutselig et annet selskap fordi vi fusjonerer. Det er i det norske markedet vi skal vise hva vi kan. Men det internasjonale nettverket er selvsagt viktig. Vi har hittil hatt et nordisk nettverk i ryggen, noe stadig flere av våre kunder setter pris på. Nå vil vi få et internasjonalt nettverk, noe som vil bety mye i positiv retning for kunder som jobber med de engelskspråklige markedene. Dette er dessuten spennende fordi vi får tilgang på kompetanse og flinke kolleger rundt omkring i verden, sier Omdahl.

Administrerende direktør Arild Bjørn Larsen understreker at man fremdeles ser på sin oppgave å levere kvalitetsprodukter til kundene sine.

- For oss er det ikke så viktig å være størst, men store nok for kundene våre, slik at vi kan gjøre det vi skal uten at det går på bekostning av kvalitet. Vi har lenge ønsket et feste i USA, og hadde en stund også et USA-kontor, men dette ble nedlagt. Noen nøkkelpersoner sluttet i dette selskapet og resten av de ansatte går inn i det fusjonerte selskapet, forteller Larsen.

Fusjonen mellom Spray og Razorfish omfatter ikke underselskapene Domain og Circus, som driver med henholdsvis registrering av domenenavn og webpublikasjon. I det nyfusjonerte selskapet er det ennå ikke tatt stilling til hva selskapet skal hete.

- Spray i Europa vil foreløpig fortsette å beholde Spray-navnet, kanskje med en undertittel. Razorfish beholder også sitt navn i USA, men på sikt er det meningen at vi skal samkjøres, sier Larsen.

Til toppen