God gevinst for Deutsche Telekom

Det tyske teleselskapet Deutsche Telekom kan vise til et overskudd på 8,4 milliarder euro de tre første kvartalene i år, blant annet takket være salget av Global One, børsnoteringen av T-Online og salg av det italienske mobilselskapet Wind.

Deutsche Telekom økte salget med 14,5 prosent til 29,3 milliarder euro. Nettoresultatet var bedre enn forventet, noe som i hovedsak skyldtes sterk vekst i salget av mobiltelefonabonnementer med nær 4 millioner. Dette er en fordobling sammenlignet med året før.


De endelige tallene kommer ikke før 30. november, men allerede kommer selskapet med en forsmak på de endelige resultatene. For tredje kvartal alene lå overskuddet på omtrent null, sammnenlignet med samme periode i fjor da det endte på vel 300 millioner euro. Dette kan blant annet skyldes subsidiering av mobiltelefoner, knyttet til det sterke nysalget.

I ettermidddag ligger selskapets verdi på rundt 130 milliarder euro, etter at selskapet så langt i år har mistet 80 milliarder euro i børsverdi.

Deutsche Telekom kjøpte i juli amerikanske VoiceStream Wireless for 56 milliarder dollar. Handelen er ennå ikke godkjent av alle myndigheter, men skal bidra til å holde det tyske teleselskapets virksomhet på et høyt nivå ettersom selskapets markedsandeler i Tyskland nå merker konkurransen tydelig både på lavere kundetall og fallende priser.

Selskapets mobilvirksomhet drives i hovedsak i Tyskland og Storbritannia og består av nær 27 millioner kunder. Nå vil selskapet investere nær 30 milliarder euro, eller 230 milliarder kroner på tredje generasjon mobiltelefoni, i hovedsak i Europa.

Til toppen