God webdesign avhenger av god grafisk design

God grafisk er ikke nødvendigvis god webdesign hevder Anders i sin overskrift, men deretter svikter resonnomentene hans fullstendig. Der bilde og tekst opptrer sammen er det et grafisk design, om den er godeller dårlig avhenger av designeren, mener Kent Reichborn-Kjennerud.

God grafisk er ikke nødvendigvis god webdesign hevder Anders i sin overskrift, men deretter svikter resonnomentene hans fullstendig. Der bilde og tekst opptrer sammen er det et grafisk design, om den er godeller dårlig avhenger av designeren, mener Kent Reichborn-Kjennerud.

God grafisk design tar sikte på å gjøre stoffet tilgjengelig og å bedre kommunikasjonen.

Design-elementene skal støtte oppunder og hjelpe budskapet - ikke være til hinder for det. Gode typografiske løsninger er basert på kunnskap tilegnet gjennom studier av hvordan øyet leser.

Hamre roter seg helt bort når han henter fram Pepsi som case. Hva tror han lå definert i oppdragsspesifikasjonen? Lag en informativ site om leskedrikkens fordeler/ulemper, drøft for og imot (minst 2000 ord)?

Hvorfor gikk han inn på siden? For å en e-mail adresse? Fordi han lurte på adressen til Pepsi (...kjekt å ha, lissom?)? Nei, det var nok at Hamre hadde hørt rykter om en artig site hvor up-to-date teknologi var kominert med god lyd og grafisk design.

I målgruppen ("jeezes" - garantert ikke bare definert etter demografiske kriterier) Pepsi henvendte seg til, forutsatte man antakeligvis at målgruppen enten hadde eller ville laste ned Flash. Unge up-to-date-mennesker, som gjerne lesker seg med en Pepsi mens de venter på nedlastningen, og "morran" som kommer.

Hva dette har med Pepsi å gjøre? Det handler om livstil - om det å ha det gøy, og det er Pepsi!

Beviset på at webben funket er jo nettopp at Hamre tok seg tid til å se på den. Med andre ord har den oppnådd hensikten, den har trukket til seg flere enn den har støtt bort. Tørre fakta ville neppe medført noe rush av 16-åringer. Her ligger kjernen: God grafisk design er tilpasset det budskap man ønsker å formidle og den målgruppen en ønsker å nå.

Hensikten med siten var aldri å formidle e-mail adresser eller adressen til tapperiet.

En Wassily-stol kan kanskje ha pene linjer, men oppfyller ikke sine krav om funksjon. Du kan slå seg ned i den - men sitte lenge i den? Glem det! Har da stolen god design? Svaret må bli nei. Den er facinerende i form og materialbruk, men den strekker ikke til som det den opprinnelig var beregnet for: Å sitte i.

Design uten funksjonalitet er dårlig design.

God design handler om å kombinere funksjonalitet med estetisk sans (hvor funksjonaliteten står i høysetet/stolen). I tillegg kan det stilles krav til f.eks. materialbruk - eksempelvis av miljøvennlighetshensyn, eller at det har til oppgave gi en bestemt assosiasjon/reaksjon.

Stressless god design?
Godt nok - pris og
forventning tatt i
betrakning.

En Wassily-stol, derimot...

Design er en prosess. Den begynner med å fastlegge et formål, og beveger seg via en serie av spørsmål og svar mot en løsning. God designvirksomhet er i stor grad avhengig av at designeren evner å stille de riktige spørsmålene. Dét er like viktig som å finne svar på dem. Det vil si at å peke på problemet ofte er synonymt med å løse det.

God design er altså ikke bare et spørsmål om å løse problemer, men også om å (om)formulere dem. En skal finne den optimale løsning blant en uendelighet av løsninger. Dette valget skal skje innenfor en snever tidsramme og til et vedtatt budsjett, i en verden hvor midler og mål forandrer seg hele tiden (...sukk).

God webdesign avhenger av god grafisk design - bestandig!

God design på web forutsetter at en utnytter mulighetene og løser begrensningene. Det som gjør utfordringen større for formgiveren er mulighetene med lyd, animasjon og interaktivitet. Det er her dagens grafiske formgivere må trå varsomt slik at de ikke blir skomakere. Noe tydeligvis Hamre er når han utaler seg om grafisk design uten å ha den ringeste anelse om hva han snakker om - det hele blir nokså "uvalid" (for å bruke et av Hamres utrykk).

Jeg husker for noen år tilbake når DTP kom, da var alle Anders Hamrer plutslig blitt typografer og grafiske formgivere. Det er ikke verktøyet, eller om resultatet skal presenteres på skjerm eller trykk som teller. God grafisk design er god grafisk design - uavhengig om det er på trykk eller på nett eller om du bruker pensel eller PhotoShop. God grafisk design er ikke luksus, det er en selvfølge; noe både sender og mottaker har krav på!

Kent Reichborn-Kjennerud

Til toppen