Gratis tipstelefon mot piratkopiering

Microsoft Norge oppfordrer folk til å ringe deres nyetablerte tipstelefon. Her skal man få svar på spørsmål om piratkopiering og programvarelisenser, og man kan også melde fra dersom man mener andre har urent mel i posen.

Nå vil Microsoft Norge gjøre det enklere både å gi og få informasjon om programvarelisenser og piratkopiering. Selskapet etablerer nå en tipstelefon som de håper vil gjøre det enklere å håndtere informasjon om ulovlig bruk og distribusjon av programvare, samt hva som kjennetegner originale produkter.

Microsoft ønsker rmed dette blant annet å beskytte lovlydige kunder og forhandlere mot dem som bryter loven.

Programvaregiganten regner med at de fleste henvendelsene vil dreie seg om egne regler og ordninger for programvarelisenser. I tillegg håper Microsoft å få kontakt med ansatte i private og offentlige virksomheter som ønsker spesifikk informasjon om håndtering og administrasjon av disse lisensene.

- Også forhandlere som har mistanke om at deres konkurrenter ikke har rent mel i posen kommer til å ringe oss, sier Paul Udjus, anti-pirat sjef for Microsoft i Norden og Baltikum.

Microsoft har egne ansatte for saker som angår uautorisert bruk av programvarelisenser, og med den nye tipstelefonen samles alle henvendelser hos disse. Dermed håper selskapet på høyere kvalitet på informasjonen og håndteringen av henvendelser om lisenser.

Tilsvarende tipstelefoner er opprettet i Irland og Tyskland. De mottar henholdsvis 400 og 700 henvendelser i måneden. 66 prosent av henvendelsene i Irland, og 25 prosent av henvendelsene i Tyskland leder til aksjoner mot aktører som bryter lisensreglene.

Microsoft opplyser i en pressemelding at de fleste av dem som ringer i Tyskland er sluttbrukere som frykter de har kjøpt piratkopiert programvare. I Storbritannia er det flest utviklere og forhandlere som tipser om konkurrenter som bryter loven.

Gjennom flere år har Microsoft gjennomført lisenskontroller hos sine kunder i Norge. Erfaringene fra dette arbeidet er at underlisensiering i næringslivet først og fremst skyldes uvitenhet omkring programvarelisenser. Dermed er en rekke virksomheter underlisensiert uten selv å vite det.

Selskapet tror at denne uvitenheten ofte fører til uklare ansvarsforhold omkring til lisensiering. Manglende plassering av ansvar i organisasjonen gir også mangel på rutiner for kontroll og oppdatering av programvarelisensene.

Tall fra antipirat-organisasjonen Business Software Alliance viser at 37 prosent av all programvare som brukes i det norske næringslivet er piratkopiert.

For ordens skyld; nummeret til Microsofts tipstelefon er 800 166 26.

Til toppen