Halvårstall sendte Telenor ned på børsen

Kjempegevinst etter salget av Esat Digifone til tross, konsernsjef Tormod Hermansen overbeviste ikke aksjemarkedet. Like etter at halvåratapporten til Telenor ble kjent i formiddag falt telenoraksjen.

Onsdag ettermiddag lå handelen av Telenor ASAaksjen stabilt over 35 kroner etter et fall umiddelbart etter at rapporten ble gjort kjent.

Avskrivninger på utlandsinvesteringer ble tatt med tilsammen ni milliarder kroner, der danske Sonofon utgør hele 7,5 milliarder kroner, og Scandinavia Online (SOL) 230 millioner. I en pressemelding fra Telenor heter det at nedskrivningene er gjort til antatt virkelig verdi og skyldes verdifall i relevante markeder og justering av våre forventninger til inntjeningspotensialet.

For SOL-aksjens verdipotensiale har Telenor mistet alt håp og skriver at nedskrivningen skjedde til børskurs den 29. juni "da verdifallet ikke lenger anses å være forbigående."

Etter skatt endte Telenors første halvår i år på 5,45 milliarder kroner, i hovedsak som følge av solide salgsgevinster.

Konsernsjef Tormod Hermansen mener likevel at den underliggende driften viser en sterkere vekst.

Telenor kommer uansett ikke forbi at gevinsten etter andre kvartal i stor grad spises opp av nedskrivningene som i stor grad er goodwill. Selv med sterkere mobilvekst og forbredelser til å endre på Nextras Europa-satsing, blir veksten svakere enn forventet. Resultatet blir kursfall på børsen.

Til toppen