Har 100 UMTS-tjenester klare

Administrerende direktør i Telenor Mobil, Ingvild Myhre, sier at selskapet har i dag 100 UMTS-tjenester mer eller mindre klare i laboratoriet. Hun sier selskapet ikke har ambisjoner om å bli slått på UMTS i Norge.

Med 70 prosent av dagens GSM-marked har Telenor Mobil et godt utgangspunkt for den videre bearbeidingen av det norske mobilmarkedet. Administrerende direktør, Ingvild Myhre, sier at med etableringen av GPRS, som hun mener ikke er mobilstandarden G 2.5 men G 2.7, er selskapet nærmere realiseringen av UMTS enn noen gang.

- Vi har i dag 100 UMTS-tjenester, ikke alt er klart i dag, men vil legge ting til rette til når vi er klare. Hun er også klar til å prise tjenestene på en konkurransedyktig måte slik at tjenestene kan utvikles så raskt som mulig.

Myhre vil i utgangspunktet ikke avvise at selskapet vil inngå ulike former for samarbeid og allianser, selv på eiersiden i selskapet, men sier at selskapet så langt har vært en selvstendig operatør.

Telenor Mobil vil bruke muligheten selskapet har fått i Norge med den nye UMTS-konsesjonen å skaffe en så høy dekningsgrad som mulig, samt å bruke Norge som et utstillingsvindu for selskapets internasjonale aktivitet. Den består nå av UMTS-konsesjoner i Tyskland og Østerrike, samt søknader i Portugal og Sverige.

Telenor vil satse på stor gjenbruk av sine eksisterende 4000 basestasjoner når selskapet skal bygge sitt mobilnett, og Myhre sier at selskapet gjerne deler sine eksisterende master med andre mobiloperatører.

Prosjektdirektør for UMTS i Telenor Mobil, Knut Erik Walter, sier Telenor har som minstemål at selskapet skal bygge ut dekningskravene, og trolig mer.

Til toppen