Hard vinter i vente for Consorte

Tredje kvartal blir verre enn hva hva Consorte og konsernsjef Marit Døving hadde forestilt seg. Nå kommer oppsigelsene.

Tredje kvartal blir verre enn hva hva Consorte og konsernsjef Marit Døving hadde forestilt seg. Nå kommer oppsigelsene.

Forsinket driftsstart på nye tjenester og forlenget beslutningstid for nye kontrakter medfører lavere inntekter enn tidligere antatt i 3. kvartal for Consorte Group ASA, skriver selskapet i en børsmelding.

Forventet vekst i driftsinntektene ville gitt inntekter på ca 16 millioner kroner i 3. kvartal, et resultat som nå ender tre millioner under målet. Dette blir likevel en vekst på 75 prosent sammenlignet med samme kvartal 2000. Veksttakten avtar imidlertid noe ved at tilsvarende vekst fra andre kvartal i fjor til i år endte på 90 prosent.

Lavere inntektsvekst i 3. kvartal følger samme sesongmessige variasjon som selskapet opplevde i 2000. Det har imidlertid frem til nå vært selskapets vurdering at den underliggende vekst i tjenesteetterspørselen var kraftig nok til å kunne utligne sesongsvingningen, mener selskapet.

Consorte setter nå i gang med rasjonalisering som blant annet betyr 10 oppsigelser. Blant annet derfor vil datterselskapet Consorte Norge AS, som har hatt EBITDA-positiv drift siden mars, levere et negativt resultat i 3. kvartal, før selskapet igjen blir positive i årets siste kvartal.

Consorte har forventninger til betydelig vekst i markedet for nettbaserte tjenester for bedriftsmarkedet i tiden fremover, både i Norge og internasjonalt. Selskapets teknologi og organisasjon er posisjonert for å ta del i denne veksten.

En avtale som sikret Consorte eksklusiv tilgang til Enitels kunder for salg av intelligente nettjenester får ingen store negative konsekvenser for selskapet sier Marit Døving til digi.no. Hun sier at selskapet hadde løpende dialog med Enitel ASA om en avtale de to selskapene inngikk for ett år siden.

- Vi var forbredt på hva som skulle komme. Kunder har enten inngått direkteavtaler med oss eller er i dialog med andre leverandører.

Døving vil likevel ikke si at bortfallet av avtalen får store konsekvenser for selskapet og sier hun hadde vært mer bekymret om hele kundebasen var gått tilbake til Telenor.

Hun bekrefter også at selskapet er i samtaler med andre om tilsvarende avtaler.

Døving har også erfart i likhet med mange andre at det å eksportere varer og tjenester ikke nødvendigvis er like lett som en tror. Consorte har nå etablert seg i Sverige, Danmark og Storbritannia, men ikke like raskt som forventet. - En trenger en viss innfallstid for å bli kjent som selskapet, sier hun. Consorte selv har skaffet seg en kundebase i Sverige og Danmark med fokus på synergier med eksisterende kunder i Norge, mens en liten organisasjon i Storbritannia nå leter etter en britisk partner, sier Døving på telefon fra London.

Til toppen