Hjemmet Mortensen fikk klarest beskjed fra TV 2 Interaktiv

TV 2 Interaktiv har fått kontrakten for å levere SMS-tjenestene fra Hjemmet Mortensen i konkurranse med ni andre selskap. TV 2 får en andel i videformidlingen av Hjemmet Mortensens innhold.

Avdelingsleder for interaktive tjenester i TV 2 Interaktiv, Kurt Leirvåg sier til digitoday.no at det viser seg at forbrukerne er villige til å betale for SMS-tjenester og at TV 2 Interaktivs inntekter utelukkende kommer fra en splitt av inntektene fra SMS-meldingene.

- Et viktig argument for å velge oss, så vidt jeg vet, var at vi er en betydelig innholdsleverandør fra før av, sier han.

Gjennom avtalen tilrettelegger TV 2 Interaktiv både for underholdningstjenester og redaksjonelle SMS-tjenester, basert på behov og tilbud fra hver enkelt av bladforlagets 27 ulike publikasjoner. TV 2 Interaktiv får også anledning til å markedsføre de nye tjenestene gjennom konsernets publikasjoner.

Leirvåg sier selskapet i dag har bred erfaring med denne typen tjenester. Avtalen med Hjemmet Mortensen er den største avtalen som er inngått med selskap utenfor TV 2. Fra før er det inngått lignende avtaler med Norsk Tipping og Norsk Rikstoro, mens selskapet samarbeider med Dagbladet om enkelttjenester.

TV 2 Interaktiv har levert interaktive tjenester siden 1993 og SMS-tjenester siden 97/98. Ifølge Leirvåg er det ulike varslingstjenester en har satset tyngst på og fått best resultat med. - Når du bestiller ringelyder og logoer sender du en forespørsel og får en retur. Med varslingstjenester får kunden gjerne flere tilbakemeldinger og det er lettere å skape lojalitet. I vår omsetning hos teleoperatørene er 30-40 prosent varslingstjenester, mens det i operatørenes totale omsetning ligger nærmere 10 prosent i snitt. Resten er engangsbestillinger.

Begge mobiloperatørene har meldt om en dobling av antall SMS-meldinger fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Leirvåg sier det har vært en hyggelig utvikling i år sammenlignet med i fjor.

- Og betalingsviljen er det heller ikkeno' å si på, dersom konseptet er riktig, sier Leirvåg.

Blant de eksemplene han nevner på TV 2 Interaktiv er over 25.000 daglige meldinger til SMS-prat, som en kan se på tekst-TV, mens scoringsvarsel i løpet av drøye 90 minutter skaffet 20.000 meldinger i siste runde.

Men ikke alle tjenester har slått like bra til. Leirvåg nevner forsøket på varslingstjeneste i tilknytning til Orderudsaken, der en etablerte en tjeneste med meldinger til 10 kroner. - Den kan en vel kalle for en fiasko, sier han.

- Det er mange merkelige mekanismer som er ute og går i SMS-markedet. Når noen senker prisen så ville en tro at det ble flere brukere, men da stiller folk seg heller spørsmålet om kvaliteten har blitt dårligere, sier han.

Til toppen