Høy usikkerhet i tele

Midt i resultatslippene er det ett tema som kan komme til å dominere IT-sektoren de nærmeste par ukene, og det er utviklingen i mobilsektoren i Norge. Myndighetene behandler for tiden Telenor Mobils anke på Sense-beslutningen og Telia bestemmer seg trolig hver øyeblikk for hva de skal gjøre i Norge. Bakom lurer spekulasjoner om Telenor og Telia.

Midt i resultatslippene er det ett tema som kan komme til å dominere IT-sektoren de nærmeste par ukene, og det er utviklingen i mobilsektoren i Norge. Myndighetene behandler for tiden Telenor Mobils anke på Sense-beslutningen og Telia bestemmer seg trolig hver øyeblikk for hva de skal gjøre i Norge. Bakom lurer spekulasjoner om Telenor og Telia.

Onsdag fikk vi presentert kvartalsresultater fra Tandberg Data, Tandberg, Tandberg Televison og Evercom. I sum er resultatene absolutt ikke avskrekkende.

Tandberg Television er tilbake i sitt spor, og vel så det. Selv om omsetningen ikke er høyere enn den var i fjerde kvartal 1997 og første kvartal i år, er antallet nye kontrakter, og kanskje ikke minst typen kontrakter, en meget god nyhet.

Aksjemarkedet svarte med å sende kursen på selskapets aksjer opp med 13 prosent. Tandberg Televison prises på en meget høy fremtidig vekst. Det skjer selv om selskapet ikke har øket antallet ansatte den siste perioden, og samtidig med at selskapet for tiden leker bank med emisjonsbeløpet fra i vinter. Aksjen betegnes som politisk korrekt og det er like vanskelig å plukke fra hverandre caset på selskapet som det er å gi fyldige resonnementer som underbygger selskapets prising.

Konklusjonen er like fullt at med dagens prestasjoner står kursen rimelig trygt selv etter onsdagens formidable oppgang. Det er lite som i nær fremtid kan utfordre det caset som er bygget opp på den aksjen.

Tandberg ASA leverte ikke fullt så gode resultater, men unnskyldte seg med et svakt marked i kvartalet. Fokus legges på den historiske utviklingen og en vellykket mottakelse av selskapets nye høy-ende produkt Vision 5000.

Med lansering av Vision 800 har selskapet også et produkt av typen set-top, som det skal bli spennende å se utviklingen for, selv om prisen kan synes ganske stiv på det nye produktet.

Det er nå temmelig klart at NuVision-konseptet ikke fungerer som det skal så langt. Uttalelser fra ledelsen tilsier at selskapet (NuVision) ikke vil gå med overskudd i år, og dermed blir det muligens ikke noe av "belønningen" som er utlovet. Vi aner også signaler i retning av at ledelsen i løpet av høsten vil revurdere konseptets fremtid. Akkurat nå jobber man med å forsøke å forbedre konseptet. Det første elementet det taes tak i er å forsøke å øke nettverksinntektene.

Tandberg la opp til en skikkelig skrytepresentasjon med PR-fremstøt sammen med krem-kunden Norsk Hydro og fokus på stadig flere kontrakter med tildels meget store kunder. I sum gav selskapet et meget godt inntrykk. På forventninger om et hyggelig resultat, gikk selskapets aksjer opp med 6,15 prosent.

"Dommen" over selskapets prestasjoner faller trolig først når konkurrenten Polycom legger frem sine resultater neste tirsdag (20. oktober), og når nye tall for markedsandeler dukker opp i løpet av noen uker.

Tandberg Datas tall var positive i den forstand at selskapet ikke skuffet. Mest skepsis knytter det seg nå til hvordan salget på selskapets MLR-produkter går. Her er det foreløpig lite informasjon å hente.

Under presentasjonen ble det lagt stor vekt på at selskapet vurderer å gå over til komponentbasert produksjon. Konseptet viser at ledelsen har en aktiv holdning til selskapets utvikling, det trekker opp. På den annen side er nok det desidert viktigste at markedet ser at selskapet klarer å øke volumene på egne produkter til tilfredsstillende marginer. For en bekreftelse på det må man trolig vente en stund.

I dag falt kursen på selskapets aksjer, noe som nok best forklares med at markedet fremdeles har begrenset tillit til selskapets gjennomføringsevne. Den tilliten tar det trolig noe tid å bygge opp igjen etter årets begivenheter.

Også Evercom la frem hyggelige tall i dag. Spesielt den gode marginutviklingen ble lagt merke til. Kursen steg med 7,4 prosent.

Merkantildata gikk på en ny smell i dag - og falt med 5,6 prosent - etter at Dagens Næringsliv kunne fortelle at det går mot kutt i offentlige IT-budsjetter.

Den hyggeligste utviklingen så man likevel trolig i kursen på ASK sine aksjer, som nå jobbet opp avstand til kursnivået 30-33 kroner hvor aksjen har vaket i lenger tid. Her var oppgangen i dag på 5,6 prosent og kursen endte på 38 kroner.

Bakgrunnen for kursstigningen var trolig forventninger til et godt resultat for tredje kvartal. Presentasjonen finner sted torsdag morgen.

Provida gikk på et stygt fall da en utenlandsk investor dumpet nær tre prosent av selskapets aksjer i markedet til en meget lav pris. Posten har trolig ligget for salg over lengre tid. I en normalt lite likvid aksje ble effekten stor, med et kursfall på 16,7 prosent.

Så til telesektoren - synliggjort ved NetCom. Kursen på selskapets aksjer fikk en alvorlig knekk for kort tid siden og bunnet ut på 149 kroner. Nå har den hentet seg inn igjen til 170 kroner. Det er fremdeles lavt i forhold til hva vi har sett tidligere i år.

Vi vil likefullt hevde at det ikke burde overrasket noen at kursen falt så dypt, og det tilsvarende er vanskelig å argumentere for en voldsom oppgang, gitt en del forutsetninger som vi kommer tilbake til.

Selskapet presterer fremdeles for dårlig i forhold til Telenor Mobil. Det gjelder først og fremst kunderekrutteringen og evnen til å holde på gamle kunder. Dette kobles med at selskapet ikke i særlig grad har fortalt oss hvordan man skal møte den rivende utviklingen vi ser i andre tele-selskaper.

De to problemstillingen har ligget offentlig i lang tid; distribusjon og NetCom som teleaktør. NetCom er fremdeles i stor grad oppfattet å være en mobil-aktør mer enn en teleaktør. Vi har tidligere påpekt problemstillinger knyttet til bedriftsmarkedet. Det blir ikke mindre aktuelle når vi ser hva Telenor og Sense snakker om av løsninger for dette markedet. Vi savner kjøtt på beina fra NetCom.

Slike problemstillinger havner for tiden i skyggen av fokus på hvor mange aktører som vil være tilstede i mobilmarkedet i Norge. Beslutningen i Post- og Teletilsynet har utvilsomt satt en støkk i markedet, selv om det er uvisst hvordan politiske myndigheter vil vurdere saken.

Ved siden av "Sense-saken" nærmer vi oss nå med stormskritt en beslutning fra Telias side på hva de skal gjøre i Norge. Det er på ingen måte sikkert at Telia ønsker å gå på risikoen med å bygge ut eget nett i Norge dersom de vurderer det som sannsynlig at Sense får det som de vil i Norge, Sverige og Danmark.

Dersom Telia skulle velge å trekke seg fra sin konsesjon på mobiltelefoni i Norge, har det nylig kommet uttalelser fra Telenor-boss Hermansen som trekker i retning av en meget pragmatisk holdning til hvordan man ser på eierstrukturen i ulike deler av Telenor-konsernet.

All den tid vi vet at Telenor og Telia fremdeles er gode venner, blir det meget fristende å spekulere i at de to selskapene i stedet for å prøve på en full fusjon, foreslår å slå sammen enkelte virksomheter. Mobil-virksomheten kan så absolutt være ett alternativ.

Effekten på NetCom er uviss. Det enkleste resonnementet peker i retning av en positiv effekt på grunn av lavere konkurransepress enn med Telia som aktør i Norge. På den annen side blir ikke konkurransen i forhold til en enda større storebror, akkurat mer behagelig.

Dernest føler vi oss rimelig trygge på at norske myndigheter ønsker tre aktører på mobiltelefoni. Dersom Telia trekker seg, er det trolig ikke mulig å få inn andre utbyggere heller. Det gjør det overveldende sannsynlig at Sense får det som de vil. Med en sterk industriell eier, som for eksempel Orange Plc. blir ikke det noen aktør å spøke med, det heller, selv om effekten kommer noe senere enn ved full Telia-utbygging.

Til toppen