HP revurderer satsing på e-handelprogramvare

HP selger programvare for en milliard dollar i året. Men egen e-handelsvare bringer tap, og kan komme til å kuttes helt ut.

Utenom det mest kjente - skriverassosiert vare som Chai, driftssystemet OpenView og lagringsprogramvare - består Hewlett-Packards programvaresatsing også av en kategori som selskapet kaller "mellomvare". Denne kategorien består vesentlig av en suite døpt Netaction, med hovedbestanddelene HP Application Server, HP Process Manager og HP Web Services Platform.

Kjernen i NetAction stammer fra Bluestone Software som HP fullførte oppkjøpet av i januar 2001. (Nettadressen www.bluestone.com fører deg rett til mellomvaresiden på HPs nettsted.) Meningen var å gi kundene mulighetene til å kjøpe pakker av servere og e-handelsprogramvare, etter modell fra Sun og IBM.

Siden november har kundene fått den Java-baserte applikasjonsserveren gratis, men det har ikke gitt den forventede økningen i salget av de øvrige komponentene. HPs markedsandel er 4 prosent, langt etter BEA og IBM. I tillegg klager analytikerne over at infrastrukturprogramvare passer dårlig inn i HPs maskinorienterte kultur, en kultur som overtakelsen av Compaq forsterker.

Les også:

Da HP kunngjorde sin "products roadmap" tidlig i mai i år, var meldingen vedrørende mellomvare særdeles upresis. Det heter at satsingen på servere med Unix, Windows og Linux krever mellomvareløsninger for alle plattformene, og at "HP vil spille på nøkkelrelasjoner for å styrke mellomvare rundt både J2EE og .NET".

Tirsdag i forrige uke holdt Peter Blackmore, visepresident i HP med ansvar for bedriftssystemer, en innledning for analytikere der han innrømmet at NetAction hadde gitt store tap.

Blackmore sa at man nå vil søke partnerskap med andre programvarehus for å tilby e-handelsløsninger til kundene. Det skulle innebære en ny partneravtale med Microsoft for .Net-biten, og med en aktør på Java-siden, antakelig en stor og maskinuavhengig leverandør som BEA.

To dager seinere ble Blackmore refset for "forhastede opplysninger".

Den offisielle versjonen er at man vurderer flere alternativer, og at et salg av NetAction er bare én av flere muligheter. En kunngjøring om revidert programvarestrategi vil foreligge ved utgangen av juni, heter det.

Til toppen