Hvem har størst baller?

Selv om de fleste IT-aksjene ved Oslo Børs har sett betydelige kursfall de siste måneden, er risikoen fremdeles høy. Den generelle utviklingen ved verdens aksjebørser løper i forkant av analytikerens resultat-anslag og peker i retning av at markedet forventer lavere vekst i tiden fremover. Det er nå profesjonelle investorer bør legge "ballene på bordet", kommenterer finansredaktør Jørgen Christiansen.

Fra mars måned og utover sommeren kommenterte digi.no jevnlig at nedsiden i IT-aksjene ved Oslo Børs var ubehagelig høy. Begrunnelsen var en kombinasjon av selskapsspesifikke forhold, og utsiktene til internasjonal børsuro.

I slutten av september pekte vi på at den samme nedsiden nå så ut til å være tatt ut i form av dramatiske kursfall i samtlige IT-aksjer notert i Oslo. Dermed ville det være mer aktuelt for IT-investorer å fokusere på makroøkonomiske forhold og vurdere hvordan lavere økonomisk vekst ville slå ut på IT-selskapene direkte, og indirekte gjennom høyere avkastningskrav hos investorer som vurderer IT-aksjer i sin portefjølge.

Vårt poeng var altså at mye IT-spesifikk risiko er tatt ut i lavere kurser, og at fokus nå ligger på makroøkonomisk utvikling.

Det er et vesentlig poeng.

De siste ukenes fortsatte børsfall viser at markedet er stadig mer skeptisk til om de resultatestimatene som ligger til grunn for prisingen av IT-aksjer, virkelig kan holde.

Selv om flere av de tunge IT-aksjene nå ser ut til å være "sjarmerende billige" målt etter kjente nøkkeltall, så skal det ikke store estimat-justeringer til før dét kjøpsargumentet faller bort.

IT-selskapenes svar på den brutale verdijusteringen ved børsene, har i stor grad vært å peke på at IT-investeringer generelt er godt skjermet for "dårlige tider". Dette skyldes spesifikt år-2000-problematikken og overgangen til EURO, men også mer generelt at IT-investeringer gjøres for å redusere kostnader, og således kommer godt ned på kuttlisten. Teleselskapet NetCom har sågar hevdet at selv i konsumentmarkedet ringer folk like mye i nedgangsperioder som i oppgangsperioder.

Det ser det ikke ut til at markedet tror veldig mye på i dag.

Dermed skal det mye til å få solgt inn vekstanslagene på IT-aksjene i dagens marked. Nå vil investorene se resultater og positive kontantstrømmer, før nervene kan roes ned.

Resultatene for siste kvartal kommer de nærmeste ukene. Da får vi i det minste se hvem som har holdt sine løfter så langt.

I samme tidsperspektiv får vi bivåne en budsjettdebatt som nærmest uansett utfall ikke vil bidra til kutt i statens utgifter, men snarere vil øke kostnadene for norsk næringsliv. Begge deler er negativt i dagens situasjon.

Det er vanskelig å være optimist på IT-investorenes vegne, like vanskelig som det var å være pessimist i mars da alt pekte oppover.

De som hele sommeren skrøt av sine enorme kjønnsorganer kan nå legge dem på bordet - eller kanskje de heller bør legge pengene på bordet?

Til toppen