Hvor alle blir webredaktører

For den som går med en liten web-redaktør i magen: Prøv NewHoo!, en interaktiv variant av Yahoo! - garantert fri for lenkeråte...

Mens verdensveven vokser på alle bauger og kanter, og nye automatiske søkemotorer spretter opp som paddehatter histen og pisten, er det nedslående å måtte konstatere at selv de enkleste søk gir stadig mer perifere treff.

Selv hos de nettkatalogene som har satt seg fore å ajourføre sin stadig voksende bank med nettpekere gjennom å betale en redaksjonell stab for å gjøre jobben, er det bare å konstatere at de slett ikke makter å gjøre den: De klarer ikke å holde tritt med veksten i Internett-markedet, de går glipp av nye nettsteder og makter heller ikke å fjerne de gamle "konkursboene".

Lenkeråten florerer.

Men ikke så på NewHoo!. I stedet for å kjempe den håpløse kampen det er å skulle holde et oppdatert arkiv over det eksplosivt voksende internettet, satser NewHoo!-prosjektet på at nettbrukerne selv organiserer sin vesle bit av verdensveven og presenterer det for resten av nettbrukerne.

På denne måten håper man at det nytteløse innholdet og all støyen filtreres og kun det beste blir igjen.

På mange måter er det "back to basic" - tilbake til nettets spede begynnelse, der "nettinnbyggernes" selvjustis råder. Grunntanken for NewHoo! er at du sår som du høster - du får den tjenesten du fortjener.

Målet er å bygge den mest omfattende innholdskatalogen på web basert på innsatsen fra en hel hær av frivillige redaktører.

Tar du turen innom NewHoo! (se peker i margen til høyre), er veien kort til du er en fullverdig web-redaktør: Velg deg et emne der du føler du har kompetanse til å bidra med noe, og ta deg noen få minutter til å gjøre verdensveven til et bedre sted å være.

God streif!

Til toppen