Hvor nær suksess var Tandberg Data ?

Denne uken har Elcon Securities overfor sine kunder gitt uttrykk for at det nærmest kun var uflaks at Tandberg Data fikk problemer i våres. Samtidig har både fungerende adm. dir. og fungerende styreformann kommet med uttalelser som gjenspeiler det samme virkelighetsbildet. Hva er det de vet som ikke vi vet?

Denne uken har Elcon Securities overfor sine kunder gitt uttrykk for at det nærmest kun var uflaks at Tandberg Data fikk problemer i våres. Samtidig har både fungerende adm. dir. og fungerende styreformann kommet med uttalelser som gjenspeiler det samme virkelighetsbildet. Hva er det de vet som ikke vi vet?

Tandberg Data ble på topp handlet til kurs 101 kroner. Fredag avsluttet aksjen på 27 kroner. Selskapet leter etter ny styreformann og administrerende direktør er sykmeldt. I løpet av det siste halve året er de eneste offisielle nyhetene knyttet til selskapet; en lynemisjon, en samarbeidsavtale (Overland Data), en OEM-kontrakt som forsvant i tåka og to dårlige kvartalsresultat (antar vi).

Analytikere som følger selskapet tett - og som ikke har vært involvert som rådgivere - mener selskapet har betydelige problemer både operativt og strategisk. Selskapet er for teknologi-fokusert og for lite markedsfokusert. Produktene ser ut til å holde mål teknologisk - og kanskje vel så det - men det er tynt med støttespillere på produksjon, på biblioteksystemer og på programvare, i hvert fall sammenlignet med konkurrerende produkter som DLT fra Quantum.

Så kommenterer en anerkjent analytiker - som ser ut til å ha gått skikkelig på trynet i Tandberg Data, og som har fulgt selskapet tett - at Tandberg Data var nær ved suksess (!). I forbindelse med Qvists sykdom kommer så konstituert adm.dir og fungerende styreformann med uttalelser som viser at de mener det ikke var noe galt med Tandberg Data, men at man hadde uflaks og at man fikk problemer med pressen.

Enten er en tidligere vel ansett analytiker, en finansdirektør og en styreformann så dypt inne i fornektelsesprosesser at de burde vært sparket og sent til behandling hos en hjernekrymper- eller så vet de noe vi andre ikke vet. I hvert fall noe som ikke har vært offentlig bekreftet.

Sunn fornuft trekker vel da helst i retning av at de vet mer enn oss. Den åpenbare kandidaten i så tilfelle er den ubekreftede historien om at Tandberg Data forsøkte å kjøpe Overland Data. I den forbindelsen ble det blant annet sagt at konkurrenten Seagate var inn med en større eierposisjon i Overland i det aktuelle tidsrommet. Var det en finansiell operasjon fra en konkurrent som stoppet Tandberg?

Vi vet ikke hvordan spillet rundt Overland foregikk - men sannsynligheten for at Tandberg Data spilte høyt og tapte, er stor. En kikk på kursutviklingen til Overland i den aktuelle perioden (midten av mars til begynnelsen av april) taler sitt klare språk. Kursen steg fra 5 dollar til 6,5 dollar og falt så rett tilbake. Siden har den ligget rett i overkant av 5 dollar aksjen - så rart?

Det interessant med en slik hypotese er ikke så mye historien - den ville sikkert vært god om vi kunne fått den verifisert - men hva den sier oss om Tandberg Data i dag. Dersom sentrale personer i ledelse, i styret og på eiersiden virkelig forsøkte å kuppe Overland må det ha vært fordi det var viktig for selskapets fremtid. Avtalen som 1. april ble inngått med selskapet viser hva Tandberg Data fikk til - i stedet for et oppkjøp formoder vi - nemlig et teknologisamarbeid, en avtale om utvikling av biblioteksystemer og en avtale om lisensproduksjon.

Disse avtalene er viktig for Tandberg Data - men ville hatt betydelig større effekt dersom Overland ble kjøpt i stedet. Avtalene viser også at selskapet vet at dette er de mest sårbare punktene. Ikke minst når større partnere - som Compaq - vurderer OEM-kontrakter. Som kjent ble det ikke noe OEM-kontrakt på MLR, trolig nettopp på grunn av at oppkjøpet gikk i vasken.

Hvor står så selskapet i dag? Dersom de kan få på plass flere lisensprodusenter vil det trekke opp, likeledes om de kan vise til flere produsenter av biblioteksystemer. Klarer de det? Finnes det aktører som er interessert i det? Det er på dette området vi antar at selskapet nå bruker betydelige ressurser. Uten disse elementene står selskapet meget svakt. Med slike elementer er det en betydelig oppside i aksjen. I den sammenhengen er det bekymringsfullt at Tandberg Data fremdeles ikke har funnet en ny styreformann og det er mer enn "uheldig" at Qvist er henvist til sengen i flere måneder fremover.

Å håpe på et nytt oppkjøpsforsøk ville kanskje vært for drøyt - det kan nå i alle fall ikke gjennomføres mot bytte i aksjer - det toget gikk i april!

Det viktigste med historien - dersom den er korrekt - er likevel at den viser markedet hvordan selskapet bør vurderes, og ikke minst viser den oppsiden i aksjen om selskapet klarer å ta igjen det tapte. Det er ikke mer enn fire måneder siden første april.

Til toppen