Hyggelig resultatvarsel fra Nera

Nera mener resultatet i transmisjonsvirksomheten vil bli bedre enn tidligere ventet.

Nera sier onsdag at forretningsområdet transmisjon har fått en vesentlig forbedret ordresituasjon. Bakgrunnen er primært en kontrakt med colombianske ETB på totalt 360 millioner kroner.

- Det interessante her er den korte ferdigstillingsperioden, sier konserndirektør Arnfinn Tveit til digi.no.

Nettverket som skal leveres til ETB skal være ferdigstilt i mars 1999.

Samtidig sier Nera at de i den senere tiden har fått en rekke ordre til transmisjonsvirksomheten i India, Sri Lanka, Midt-Østen og Latin-Amerika.

- Ordreinngangen den senere tiden gir forretningsområdet en gunstig ordresituasjon for resten av 1998, sier Tveit.

- Dere skriver i pressemeldingen at det er hard konkurranse og at dette medfører store svingninger for de ulike leverandørene avhengig av hvor godt de lykkes i "tilbudskonkurransen". Innebærer dette at dere på de nye kontraktene ser synkende marginer?

- Nei, den formuleringen var valgt fordi vi registrerer at enkelte av våre konkurrenter sliter tungt for tiden. Vi ønsker å påpeke at det ikke betyr at markedet er svakt.

- Dere gir klart uttrykk for at de siste ordrene gir en bedre situasjon i selskapet enn forventet. Hva legger du i det?

- I hele 1997 omsatte vi for 1,5 milliarder i transmisjonsvirksomheten. Nå har vi fått en enkeltkontrakt på nesten en fjerdedel av dette beløpet. Denne kontrakten vil heller ikke ta opp mer enn ti uker med produksjonskapasitet, sier Tveit.

- I pressemeldingen skriver du at "utfordringen for Neras transmisjonsvirksomhet på lang sikt er å skape en situasjon hvor dere bedre kan tåle svingningene i etterspørselen". Hvordan skal dere klare det?

- Problemet har vært at vi for å få tak i de store kontraktene må ha relativt høy produksjonskapasitet. Det gir oss tilsvarende høye faste kostnader og gjør oss meget utsatt for svingninger i etterspørselen. Det vi nå har gjort er å skille ut produksjonsvirksomheten i en egen enhet. Så kan denne enheten på sikt produsere også for andre selskaper, sier Tveit.

Til toppen