IBM: Digital notatblokk på bærbar PC

IBM har lansert nyskapningen TransNote, der en bærbar PC er integrert med en 50 siders digital notatblokk som overfører notatene til PC-en.

IBM varslet i romjula at det ville kunngjøre en stor nyhet innen bærbare PC-er i midten av januar. Ifølge informasjonsansvarlig Mette Silberg i IBM PC Norge, skulle den amerikanske lanseringen skje seinere i dag. Men byråene har allerede detaljer om den nye maskinen, og har spredd bilder av den. Den offisielle norske presentasjonen er berammet til tirsdag i neste uke. Da skal også pris, utstyr og norske leveringsbetingelser være klare.

I det ytre ser TransNote ut som en dokumentmappe i sort lær. Den åpnes som en bok, og åpenbarer den digitale notatblokken på høyre side og PC-en på venstre side. (Den kan også konfigureres omvendt, for kjevhendte brukere.) PC-skjermen løftes fra underlaget, og kan innta forskjellige stillinger, blant annet vendt mot en kunde som sitter motsatt brukeren.

Poenget med den digitale notatblokken er at det som skrives på papiret, registreres på den underliggende flaten, og kan lastes direkte i PC-en. IBM tror løsningen vil appellere til advokater, forsikringsfolk, eiendomsmeklere og andre som tar masse notater som de har vanskeligheter med å organisere på en hensiktsmessig måte. Notatene overføres som bilder i et proprietært format som kan konverteres i PC-en til mer utbredte formater. IBM tenker seg at notatene ikke skal konverteres til dataredigerbar tekst, men forbli i bildeform. Det leveres likevel programvare som i en viss utstrekning er i stand til å forstå håndskrift. Med spesielle applikasjoner vil det være mulig å fylle ut papirskjemaer på notatblokken og levere fra seg bildet til automatisk registrering. Dette kan åpenbart være interessant i forbindelse med for eksempel søknader om lån og forsikring.

Hengslingen i bakkant gjør det mulig å brette blokken helt under PC-en, i tilfelle plassen er begrenset og man likevel ønsker å arbeide enten på notatblokken eller på PC-en.

Det har tatt fem år å utvikle TransNote og ytterligere ett år å gjøre den klar til produksjon. Løsningen har vært prøvet på et representativt utvalg av den antatte målgruppen.

TransNote er litt over tre centimeter tykk og veier 2,5 kilogram, inklusiv papir og digital penn. Den drives av en Pentium III prosessor i 600 MHz, og er utstyrt med innebygget modem og Ethernet. Antatt pris er rundt 3000 dollar. Antatt leveringsdato er en gang i februar.

Til toppen