IBM lager 6x86MX-brikker på egen hånd

IBM vil senere denne måneden lansere to prosessorer basert på den Cyrix-utviklede 6x86MX-prosessoren. Dette setter IBM i en spesiell situasjon, siden selskapet også produserer brikker for Cyrix, AMD og IDT.

De to brikkene IBM vil produsere under eget merke, vil ifølge CNET ha ytelsestall (PR) på henholdsvis 300 og 333. Disse ytelsestallene korresponderer til klokkehastigheten i AMD K6-prosessorer med omtrent samme ytelse. Den faktiske klokkehastigheten i 6x86MX-brikkene, er derimot lavere enn tallene skulle tilsi.

Den noe lavere klokkehastigheten, sammen med at brikkene lages under en 0,25 mikron prosess, skal gi positive resultater når det gjelder strømforbruk, uten at IBM viser til sammenliknbare tall.

Ifølge IBM har en uavhengig ytelsestest vist at IBM 6x86MX PR333 har gitt åtte prosent bedre resultater enn AMDs 300 MHz-utgave av K6, i den vanlige Business Winstone98-testen.

I tillegg til å produsere sine egne 6x86MX-brikker, produserer IBM også prosessorer for flere andre selskaper, og en rekke nye avtaler er allerede undertegnet. IBM kan på denne måten risikere å sette seg i en vanskelig situasjon, siden selskapets egne 6x86MX-prosessorer vil konkurrere direkte med prosessorer selskapet produserer for AMD, Cyrix og IDT.

IBM har lagt seg på et noe høyere prisleie enn konkurrentene. Mens volumprisen for Cyrix M2 300PR er 180 dollar, vil IBM ta 217 dollar for sin PR300-modell og 299 dollar for PR333-utgaven av 6x86MX. 300 MHz-utgaven av AMDs K6 selges for 246 dollar i kvanta på 1000 enheter, men denne prisen vil trolig gå ned når AMD lanserer K6 2 neste uke.

Til toppen