IBM og Cisco sammen om infrastruktur for kundehåndtering

IBM og Cisco tilbyr felles infrastruktur med integrert tale og data, spesielt tilrettelagt for kundehåndteringssystemer.

Infrastrukturpakken omfatter nettverksprodukter fra Cisco og tjenere og mellomvare fra IBM, integrert med kundehåndteringsløsninger fra begge selskaper.

Et sentralt trekk ved infrastrukturen er at den kombinerer Cisco-teknologi for integrert tale og data over IP med IBM-teknologi for talegjenkjenning. Partene tar sikte på å demonstrere hva slags avanserte løsninger dette kan gi, i et eget europeisk CRM-senter ("customer relationship management") som skal åpne i Weybridge i Storbritannia i august.

Les mer om kundestøttesystemer:


Personvern MÅ ofres for bekvemmelighetens skyld
Norsk kundestøtte integrert i Microsoft Outlook
CAMO fra industridata til kundehåndtering
Amerika neste for norsk CRM-selskap i rask vekst
I e-handel regjerer den umettelige kunden

Til toppen