IBM PC fornøydmed fjoråret i Norge

- Stasjonære PC-er gikk kraftig tilbake. Samtidig fikk vi fin framgang innen dyre bærbare og avanserte Intel-servere, sier en fornøyd Bjørn Roksvold hos IBM.

I antall enheter ser tallene for IBM Norge slik ut for året 2000:

Enheter solgt i 2000 Endring i prosent fra 1999 Markedsandel i 2000
Stasjonære PC-er 43 000 -46 % 18 %
Bærbare PC-er 13 000 18 % 13 %
Hånd-PC-er 2 500 - 4 %
Intel-baserte servere 3 000 15 % 14 %

Tilbakegangen innen stasjonære PC-er skyldes vesentlig at salget til forbrukermarkedet falt med 60 prosent til 23.000 enheter, mens salget til yrkesbruk falt med 13 prosent til 20.000 enheter. Selv om den relative tilbakegangen til IBM i begge disse segmentene er mindre enn Compaqs, er IBMs samlede tilbakegang større, fordi IBMs salg til forbrukermarkedet i 1999 var nesten dobbelt så stort som til yrkesmarkedet. Detaljene ser slik ut:

IBM 1999 Compaq 1999 IBM 2000 Compaq 2000 Nedgang IBM Nedgang Compaq
Forbruker 57 000 65 200 23 000 21 500 -60 % -67 %
Yrke 23 000 69 000 20 000 56 500 -13 % -18 %
Sum 80 000 134 200 43 000 78 000 -46 % -42 %

- Vi er i forbrukermarkedet for å tjene penger, ikke for å blø, sier Bjørn Roksvold som har ansvaret for PC-salget og Intel-server-salget i IBM Norge. Han peker på den anerkjennelsen de nye Aptiva-maskinene har fått for sin kvalitet, og på en prisjustering nedover på rundt 3000 kroner på modellene i denne serien.

Innen bærbare maskiner mener Roksvold opplever en annen tendens enn Compaq.

- I volum har vi hatt en lavere vekst enn markedet. På den andre siden opplever vi en forskyvning mot de mer påkostede maskinene. Gjennomsnittsverdien på de bærbare maskinene som vi selger har økt med 20 prosent. Vi tror den typiske brukeren av en bærbar PC bærer den mye mer rundt enn før, og følgelig trenger kvalitetene som ligger i de dyrere maskinene.

Roksvold viser til at IBMs mest populære serie bærbare PC-er, 600-serien, er blitt produsert i flere millioner eksemplarer, og at det bare har vært rapportert inn feil på tre prosent av dem.

- Kvaliteten på dagens maskiner er minst like bra, hevder han.

Innen servere selger IBM både dyrere enheter enn før og flere.

- Mens antall enheter vokste fra 2600 i 1999 til 3000 i 2000, har verdien på hver enhet blitt mer enn doblet. Vi forventer en 20 prosent markedsandel på Intel-servere i fjerde kvartal, og antar at vi vil greie å opprettholde dette nivået utover året. Salget akselererte kraftig gjennom hele 2000. Tredje kvartal var like bra som hele første halvår, og fjerde kvartal tegner enda bedre.

IBM Norge selger sine PalmOS-drevne WordPad hånd-PC-er gjennom Ide Data. Salget kom ikke i gang for alvor før i løpet av tredje kvartal. I fjor ble det knapt solgt WordPad overhode.

Til toppen