IBM utfordrer til felles innsats for enklere IT

IBMs forskningssjef Paul Horn utfordrer til felles innsats for å utvikle selvlegende IT-utstyr med eget autonomt nervesystem og immunforsvar - og sterkt redusert driftsbudsjett.

Forskningssjef Paul Horn i IBM holdt en svært viktig innledning på Agenda-konferansen i Arizona i går. Horn la fram grunnleggende tanker om hvordan dagens ensidige fokusering på teknologisk ytelse vil akselerere den pågående trenden mot stadig mer komplekse systemer. Det vil føre til at stadig flere ressurser må brukes til drift, mens økt sårbarhet og økte kostnader vil faktisk forringe nivået på tjenestene som systemene vil være i stand til å levere til de fleste av oss. Horn viser til at med den nåværende tendensen vil behovet for driftsfolk dobles de kommende seks årene. Det er noe samfunnet ikke har råd til. Det vedvarende underskuddet på kvalifiserte driftsfolk vil skjerpe de økonomiske problemene i IT-bransjen og i samfunnet for øvrig.

Horn foreslår en alternativ tilnærming til IT-systemarkitektur, som han kaller autonom databehandling - "autonomic computing" - etter en modell hentet fra menneskekroppens autonome nervesystem.

Han mener at det grunnleggende perspektivet på IT-systemer ikke lenger kan være teknologens - med fokus på prosessorkraft ("Moore's lov") og lagringskapasitet - men brukerens - med fokus på tilgjengelighet og brukervennlighet. IT-systemer må bygges slik at de kan rekonfigurere seg selv etter arbeidsbelastningen de er utsatt for, lege seg selv når komponenter svikter, trekke veksler på miljøet rundt dem for å dele ressurser med nærliggende systemer og så videre, på samme måte som kroppens autonome nervesystem regulerer blodtrykk, puls, luftinntak og andre fysiologiske forhold uten å bry vår bevissthet med dem.

IBM har opprettet et eget nettstedet for å ta seg av "Autonomic Computing". Der kan du også laste ned pdf-versjonen av manifestet med samme navn, i tilfelle du ikke er blant de 75.000 "ledende hjerner" verden over som IBM selv vil befordre et eksemplar til.

Den sentrale utfordringen er altså at mannskapsmangel og økende kompleksitet undergraver IT-kreativiteten, og at vi er nærmer oss en terskel der det ikke lenger vil være mulig for oss å gjøre IT-systemer usårbare og driftssikre. Løsningen er mobilisere ressurser verden over til å være med på å utvikle et alternativ: distribuerte nettverk som i stor utstrekning styrer, drifter og diagnostiserer seg selv, og er dessuten transparente i forhold til brukeren. Da vil systemene holde seg oppe med langt mindre forbruk av menneskelig innsats, slik at kostnadene faller og frigjort kreativitet kan settes inn på perspektivrik problemløsning.

Horn definerer åtte kjennetegn for et autonomt IT-system:

  • Det kjenner sine komponenter, deres status, deres ytelse og deres forbindelser
  • Det er i stand til å rekonfigurere seg etter skiftende arbeidsbetingelser
  • Det søker bestandig å gjøre best mulig bruk av ressursene det har til rådighet
  • Det er i stand til å forholde seg til interne problemer, og lege seg selv
  • Det er i stand til å oppdage, gjenkjenne og beskytte seg mot ulike typer angrep utenfra
  • Det må kjenne og ha et aktivt forhold til andre IT-systemer i miljøet rundt seg, og etter behov dele ressurser og arbeid med dem
  • Det må defineres gjennom åpne standarder og kan, per definisjon, ikke være et proprietært system
  • Det må danne seg en oppfatning av hvordan brukernes behov vil utvikle seg, og søke å tilpasse seg deretter, samtidig med at den stadig skjuler sin egen kompleksitet for brukerne

En del av utviklingsarbeidet som er gjort ved IBM de siste årene kan betraktes som små skritt mot å realisere visjonen om autonom databehandling. Kontrollsystemet i selskapets nyeste superserver er allerede beskrevet som et immunsystem (se Eget immunsystem i IBMs nye superserver). Operativsystemet i den nyeste stormaskinen eServer z900 kan dynamisk reallokere prosessorkraft til applikasjoner etter hvert som belastningen øker eller minsker (se Ny stormaskin er IBMs første eServer). Supermaskinen Blue Gene som er under konstruksjon, vil få et system som automatisk omdirigerer oppgaver ved svikt i en eller flere prosessorer. Driftssystemet Tivoli har fått moduler som automatisk ordner opp i noen bestemte tilfeller. IBM har lansert et eget prosjekt, eLiza, som tar sikte på å utvikle selvstyrende servere, programvare og nettverk, og som i dag karakteriseres som en liten brikke innen autonom databehandling.

Samtidig slår IBM fast at autonom databehandling langt overstiger det selskapet kan greie på egen hånd. Det viser til forskning ved University of California - Berkeley, Massachusetts Institute of Technology, University of Michigan og University of Texas. IBM lover å bevilge penger til minst 50 universitetsprosjekter for å oppmuntre til ytterligere forskning innen autonom databehandling. Fra tidlig neste år skal det organiseres konferanser og symposier med autonom databehandling som tema.

Til toppen