IBMs servere skal kunne reparere seg selv

IBM skal bruke flere milliarder dollar og mange hundre utviklere på et prosjekt som går ut på å lage datamaskiner som reparerer seg selv.

Prosjektet eLiza skal formelt presenteres i dag. I skrivende stund er det ikke lagt ut informasjon på IBMs nettsted. Men flere IBM-ledere står fram i ulike amerikanske medier og forteller i forkant om hva eLiza innebærer.

Ressursene som skal settes inn i eLiza er overveldende. Flere server- og programvareavdelinger skal bidra. Oppgavene skal fordeles på fem forskningslaboratorier. Det snakkes om en samlet innsats på mange milliarder dollar over flere år, med hundrevis av utviklere.

I tillegg til system- og maskinvare for alle serverseriene, vil eLiza medføre endringer i lagringsprodukter og i programvare som databasen DB2, e-handelsvaren WebSphere og driftsvaren Tivoli. IBM har i dag fire serverserier: fra den Intel-baserte xSeries til stormaskinene zSeries via iSeries (for "integrated applications", tidligere AS/400) og pSeries (for "power", tidligere kjent som RS6000).

eLiza beskrives primært som et lag systemvare som overvåker alle maskinvarefunksjoner og all annen programvare. Målet er å gjenkjenne mønstre som kan brukes til å varsle når noe kan være i ferd med å feile, eLiza-applikasjonene skal da være i stand til på egen hånd å omkonfigurere maskiner, iverksette sikkerhetskopiering og gjenoppretting, bestille nye deler og så videre. Dette skal gjøres diskret nok til at vanlige brukere ikke merker noe.


Kunnskapsteknologi er en viktig del av eLiza. Det dreier seg blant annet om å samle erfaringer fra de beste driftsspesialistene IBM har tilgang til.

Gevinsten ved eLiza ligger i forenklingen av oppgavene til driftspersonalet. IBM regner med et vedvarende underskudd på driftsspesialister, særlig slike som er i stand til å skjære gjennom sammensatte symptomer og finne fram til nøyaktig hva det er som ikke fungerer.

Til toppen