IDC: - Slaget om Europa avgjøres i 99

Det amerikanske markedet for gruppevare er kjørt. Slaget ender uavgjort mellom Lotus Notes og Microsoft Exchange. Men kampen om det europeiske markedet avgjøres først i 1999, og her har outsidere større sjanse til å nå opp.

Tall fra International Data Corp (IDC) viser at det i dag er 13 millioner brukere av gruppevare i 13 europeiske land, Norge inkludert. Lotus leder over Microsoft, men møter stadig tøffere konkurranse. Antallet vil vokse kraftig fram mot år 2002, hvor det totale antallet brukere vil være 52 millioner, med en million servere. Markedet når da en størrelse på 752 millioner dollar.

300.000 av de 13 millioner brukerne er i Norge, mens svenskene logger inn en million brukere på gruppevaresystemer.

De fire dominerende aktørene i gruppevare er Lotus, med Notes; Microsoft, med Exchange; Novell, med Groupwise; og Netscape.

Markedsandeler for 1997:

Leverandør Nye brukere (mill) Nye servere Markedsverdi (mill. USD)
Lotus 2.600.000 79.700 154,1
Microsoft 1.500.000 42.054 120,2
Novell 720.000 15.038 25,4
Netscape 560.000 7.453 21,0

Kilde: IDC

IDCs Rebecca Wettemann beskriver det nord-europeiske markedet som det mest gruppevareinteresserte. Veksten fram mot år 2002 vil være 32% pr år. Frankrike, Italia og Spania kommer først for alvor etter 2002.

- Slaget om Europa vil være over mot slutten av 1999, hevder Wettemann. Da har 75% av alle gruppevarebrukere gjort sitt valg, eller noen har valgt for dem. - Ikke dermed sagt at markedet er 75% mettet, sier hun. - Men avgjørelsene vil være tatt og ingenting kan få dem til å endre seg.

Forskjellen på det europeiske og amerikanske markedet er europeernes langt større bevissthet og vilje til å velge andre leverandører. - Europeerne er mer pragmatiske og velger det produktet som de tror vil gjøre jobben. Amerikanerne velger seg en corporate policy, og da er løpet kjørt uansett hvor dårlig produktet måtte passe for kunden.

Derfor er mulighetene mye større for leverandører som ikke tilhører de fire store, og IDC forventer at aktører og produkter som SoftArcs FirstClass, Teamware Office og OpenText LiveLink Intranet vil kunne ta betydelig større markedsandeler enn de har maktet i USA.

Nøkkelen til suksess i Europa er at man bringer med seg et europeisk budskap tilbyr lokal markedsføring og support samt fortsetter å utnytte teleoperatører som er interessert i å være verter.

Lotus har gjort avtaler med British Telecom, France Telecom og Deutsche Telekom om å være ISP-er basert på Lotus Notes og Domino.

Til toppen