Ikke deilig i Danmark for Client Computing

-Valget av personell var uriktig og vi fikk et resultatproblem, sier Jan-Erik Standahl. Avdelingen i Danmark legges ned med øyeblikkelig virkning.

Client Computing meddeler at selskapets operasjon i Danmark nedlegges med umiddelbar virkning grunnet sviktende resultatutvikling.

-Vi hadde håpet å få å komme opp i en omsetning på 6 til 7 millioner kroner på årsbasis, vi kan vel imidlertid si at det ikke ble stort i Danmark, sier styreformann Jan-Erik Standahl til digitoday.no.

-Virksomheten har sin bakgrunn et par år tilbake og vi hadde håpet at dette skulle lykkes, det viste seg imidlertid at valget av personell var uriktig og vi fikk et resultatproblem, fortsetter Standahl.

Selskapet driver med rådgivning, design, utvikling, løsninger og ASP-tjenester innenfor e-business, tele- og dataintegrasjon.

Selskapet har 120 ansatte med hovedkontor i Oslo. I tillegg har selskapet virksomheter i Gøteborg og Stockholm.

Både omsetning og underskudd etter skatt var på 22 millioner kroner i første halvår, hvilket innebar at selskapet brukte to kroner for hver krone de fikk i inntekt.

-Nedleggelsen i Danmark har også sammenheng med at vi synes markedet i Norge og Sverige er mer lovende, sier Standahl til digitoday.no, og legger til at det er svært vanskelig å komme inn i det danske markedet og at man ikke regner med å gå inn igjen.

Avviklingen i Danmark berører 7 medarbeidere.

De største aksjonærene i selskapet er den tidligere Etrinell-gründeren Per Ole Johansen, Datum AS og Øystein Stray Spetalen.

-De få kundene vi har i Danmark vil vi kunne betjene fra Norge, avslutter Standahl til digitoday.no.

Til toppen