Ille i dag - verre i morgen?

IT-indeksen stupte fem prosent tirsdag, og viste dermed sin sårbarhet i et generelt fallende marked. Utviklingen i NASDAQ Composite indeksen tirsdag kveld peker i retning av nok en dårlig dag onsdag.

IT-indeksen stupte fem prosent tirsdag, og viste dermed sin sårbarhet i et generelt fallende marked. Utviklingen i NASDAQ Composite indeksen tirsdag kveld peker i retning av nok en dårlig dag onsdag.

Med totalindeksen tilbake under nivået fra 31. desember og et fall på 3,5 prosent i løpet av dagen var det ikke akkurat noen overraskelse at IT-aksjene fikk juling.

Aksjene som handles på NASDAQ fortsatte sin skarpe nedgang tirsdag kveld, med en relativt umiddelbar nedgang på 3 prosent i NASDAQ Composite indeksen.

Dermed er det børsene i utlandet og det generelle markedet som også er avgjørende for prisingen av IT-aksjer. Dette overdøver trolig de fleste selskapsspesifike nyheter og analyser - som vi derfor lar ligge i dag.

For en langsiktig investor er det egentlig mer interessant at Norges Bank igjen har satt opp renten. Med renteøkninger på totalt to prosent hittil i år er det rimelig å forvente merkbare utslag i prisingen av aksjer etter hvert.

Nå er normalt bench-mark rentene i denne sammenhengen de lange statspapirene, og de har ligget rekordlavt i hele sommer, slik yield-kurven ser ut nå er det betimelig å stille spørsmålstegn ved om ikke det kan skje endringer også her. Typisk vil det være inflasjonsforventninger som slår ut hardest slik markedet ser ut nå. De siste inflasjonstallene kom for få dager siden, og neste relevante nyhet i denne sammenhengen er trolig neste inflasjonsrapport fra Norges Bank.

Nå er ikke markedet fullt så regeltro at et slikt tidspunkt blir særlig interessant. Vi vil vel heller hevde at markedet diskonterer inn sine forventninger fortløpende og at noe av fallet i IT-aksjene gjenspeiler et tøffere avkastningskrav knyttet til en risiko-fri rente.

Om en slik hypotese stemmer er det vekstselskapene som først og fremst blir skadelidende.

Kursfallet i Merkantildata kan forklares med et slikt resonnement. Vi kjenner ikke til spesifikke rykter eller case på Merkantildata som forklarer en korreksjon ned på 7,6 prosent i dag.

Et tilsvarende bilde kan man tegne på NetCom selv om det bildet ikke blir like klart. Hovedårsaken til det er at det caset som er bygget opp rundt prisingen av NetCom er noe svakt. Resonnementet omkring Telias inntreden (utsatt eller kansellert) er et eksempel. Det samme gjelder oppkjøpscaset som egentlig kun støttes av Terje Christoffersens uttalelser til digi.no om at selskapet vil ha behov for å følge kundene ut av landet, og at det ikke er usannsynlig at det vil skje ved at selskapet blir del av en større enhet.

I markedet er det gjort betydelig enklere slutninger knyttet til oppkjøpscaset, og man har vel ganske enkelt sagt at NetCom er en tele-aksje og teleselskap har en tendens til å bli kjøpt opp med en premie på 30 prosent(!)

Et slikt case står ikke spesielt støtt i turbulente tider.

På toppen av dette kommer en regulatorisk risiko (som ikke er landspesifik i motsetning til hva enkelte har hevdet). Frekvensavgifter er nevnt, og vi har tidligere henledet oppmerksomheten mot det som skjer rundt NetSystem. De som sitter i NetCom eller analyserer selskapet og ikke har satt seg inn i prosessen rundt NetSystem har dårlig tid.

I sum er det vel i dag kun forventningen om at NetCom vil overraske positivt neste mandag, som holder kursen oppe.

En annen illustrasjon på utviklingen den siste tiden er ASK. Selskapet har i likhet med Merkantildata en god forhistorie og vise til. Dette skulle trekke i retning av at aksjen ikke er fullt så volatil som enkelte andre IT-aksjer.

Selv med hyggelige resultatestimater har imidlertid aksjen fått skikkelig juling. Utviklingen i ASK viser heller hvordan økt usikkerhet slår ut på prisingen av selskap hvor investor har lagt mer vekt på fremtiden enn nåtiden.

Det blir omtrent like vanskelig å forklare den "lave" kursen på ASK, som den "høye" kursen på NetCom.

To andre aksjer kan illustrere et tredje og siste poeng. Både Tandberg ASA og Tandberg Television har sett betydelige kursfall over lengre tid, delvis frikoblet fra nyheter knyttet til selskapene og bransjene de operer i. (Vi har kommentert de to selskapene gjentatte ganger i denne spalten så vi lar det ligge akkurat nå.)

Det vi ser i disse selskapene er at det over en lengre periode har vært meget få analytikere som har fulgt selskapene. De casene som er bygget opp rundt aksjen har fungert godt så lenge de ikke har vært utfordret i media eller av nye analytikere.

Med den interessen markedet har fått for IT-aksjer det siste halve året er det brått flere analytikere - også fra store og anerkjente meglerhus - som begynner å jobbe seg igjennom casene og gjør seg opp sin egene meninger om aksjene.

En bør ikke bli veldig overrasket over at de casene som er bygget opp da blir utfordret. For Tandberg ASA og Tandberg Television har konsekvensen så langt vært negativ - og med bakgrunn i hva vi har latt oss fortelle blir vi ikke overrasket om trenden fortsetter.

Vi så noe av det samme i ASK, som kanskje var det første store IT-selskapet som brått ble omfattet med betydelig mer interesse enn tidligere.

Det er dermed ikke kun et depressivt totalmarked og kraftige fall i utlandet som driver IT-aksjene ned, men også selskapsspesifike variable og ikke minst økt oppmerksomhet og dermed flere kritiske blikk på hva selskapene har som potensiale.

Det siste momentet svir sikkert nå - men på lengre sikt er det kun positivt for det norske egenkapitalmarkedet.

Tidligere kommentarer som har vært fokusert på prising av IT-sektoren finner du i høyre marg.

Til toppen