Ille i Iterated

Iterated Systems resultat for andre kvartal var katastrofalt dårlig.

I andre kvartal hadde Iterated Systems en omsetning på 154.000 dollar mot rundt 3 millioner dollar i samme periode i 1997. Da selskapet sendte resultatvarsel 2. juli anslo man omsetningen til 140.000 dollar.

Resultatet etter skatt ble et underskudd på 2,7 millioner dollar.

Selskapet har fortsatt en meget sterk egenkapital, med en dekning på hele 93,7 prosent.

I forbindelse med resultatfremleggelsen forteller selskapet at er i diskusjon med flere ulike selskaper for å inngå partnerskap i den hensikt å markedsføre nye produkter.

Til toppen