In Focus tror på bedre marginer

ASK sin hovedkonkurrent i USA la frem resultater torsdag som viste et tap i andre kvartal. Selskapet tror på høyere brutto-marginer i nær fremtid.

In Focus leverte et resultat etter andre kvartal som viste et tap på 1,2 millioner dollar av en omsetning på 72,3 millioner dollar. Da har selskapet tatt 800.000 dollar i engangskostnader knyttet til endringer i selskapet.

Omsetningen målt i antall enheter steg med 5 prosent fra første kvartal og med 14 prosent fra andre kvartal 1997. I kroner steg omsetningen med 3 prosent fra første kvartal.

I første kvartal viste selskapet et tap på 3,4 millioner dollar. Dette skyldes i stor grad at selskapet presset flere produkter inn i distribusjonskanalene enn det som ble omsatt i markedet. Samtidig var selskapet giret for en høyere produksjon og de opplevde et prisfall i markedet på 10-12 prosent.

I andre kvartal landet bruttomarginen på 20,7 prosent, hvilket er noe bedre enn i første kvartal (20%). Under en analytikerpresentasjon torsdag sa administrerende direktør John Harker at han ventet at marginene ville bli gradvis bedre utover året.

Dette ble begrunnet med at mye av prisfallet så langt har hatt sin årsak i en svak japansk valuta. Spesielt SEIKO, Proxima (med produkter fra SANYO) og SANYO, og delvis SHARP sies å ha vært meget aggressive på prisingen.

På spørsmål om hvor mye prisene har falt med i andre kvartal sa selskapets finansdirektør Michael Yonker at Yen hadde depresiert med 14 prosent mot dollar og at prisfallet i markedet nok hadde ligget i nærheten av dette. Da vi intervjuet John Harker i mai måned sa han at han forventet et totalt prisfall i 1998 på 25 prosent, gitt at prisene falt med mellom 10 og 12 prosent i første kvartal.

Driftskostnadene ble presset ned til 16,6 millioner dollar fra 19,3 millioner dollar. Selskapet påpeker at de på grunn av et noe høyt varelager har hatt problemer med å ta ut gevinster i innkjøp ved lavere kurs på japanske yen. Dette sammen med fortsatte kostnadskutt skal i følge opplysninger gitt under presentasjonen gi ytterligere 800.000 dollar i lavere kostander hvert av de to nærmeste kvartalene, gitt det samme omsatte volumet.

Også unormalt høye kundefordringer har vært et problem for selskapet. Dette har kommet som en konsekvens av at produktene har hopet seg opp i distribusjonskanalene.

En annen faktor som har trukket ned inntektene og marginene i første halvår er nedsalg av produkter som skulle ut av markedet. Selskapet forventer ikke slike effekter i andre halvår. Dette forklarer også forventningen om økende marginer.

In Focus forventer at tredje kvartal ikke vil gi noen omsetningsøkning grunnet et labert sommer-marked i Europa og et noe tregere marked i USA. Ledelsen forventer å levere et nullresultat for tredje kvartal, og et overskudd i fjerde kvartal.

Til toppen