India oppretter stasjon for kyberpoliti

Myndighetene i den indiske delstaten Karnataka har opprettet en egen politistasjon for å bekjempe alle former for kyberkriminalitet.

Stasjonen for kyberpolitiet har hovedkvarter i delstatens og Indias teknologihovedstad Bangalore. Hensikten med opprettelsen er raskere og mer effektiv etterforskning av kyberkrim i henhold til en ny lov som ble vedtatt i fjor, og som dekker et bredt spektrum av IT-relaterte forbrytelser.

Kyberkrimstasjonen i Bangalore er bemannet med den opprinnelige besetningen som ble opprettet i 1999. Bekjemperne har tilgang til ekspertise fra ledende IT-selskaper som Wipro og Infosys.

Det er opprettet eget nettsted der publikum kan sende inn klager.

Til toppen