Ingen nedside i Nera?

Nera ble dagens vinner på Oslo Børs. Etter at markedet har tygget på tallene fra tredje kvartal ser det ut til at nedsiden vurderes til å være meget begrenset, og da er det kanskje klart for en viss innhenting?

Det blir for drøyt å hevde at Nera presenterte gode tall under onsdagens presentasjon av regnskapet etter tredje kvartal. Selv om resultatet var godt i tråd med hva markedet offisielt hadde forventet, så var det ikke egnet til å imponere. En "glipp" som kostet seks millioner kroner trekker ikke akkurat opp, det heller.

Når markedet likevel velger å sende kursen opp med hele 17 prosent kan det skyldes at nedsiden i aksjen nå vurderes til å være meget begrenset. Selv med tekniske problemer i produksjon av CityLink, flere utfordringer i omstruktureringen av forretningsområdet transmisjonsnett og et labert marked for satelitt-telefoner, er det mye som skal gå galt for at kursen skal falle under gulvet på åtte-ti kroner.

Markedet vet at en anerkjent rådgiver jobber med å selge ut (helt eller delvis) Nera SatCom, samt enkelte mindre virksomheter. Med ICO-kontrakten i havn har i hvert fall den enheten fått en "ny" anerkjennelse. Når selskapet også har tatt solide avsetninger og i dag driver lønnsomt, kan det argumenteres for en oppside.

Vi synes likefullt at risikoen som ligger i selskapets eksponering i Latin-Amerika ikke skal undervurderes. Man bør vel også være forsiktige med å forskuttere store prestasjoner fra selskapets ledelse på området transmisjonsnett. Det er rett og slett vanskelig å gi selskapet stor tillit før man ser konkrete resultater.

At tredje kvartal forløp uten de store katastrofene er strengt tatt ikke mer enn man skulle forvente.

Et annet selskap som har fått godt med oppmerksomhet de siste dagen er ASK. Nå ser det ut til at støvet har lagt seg, og kursen steg med hele 5,7 prosent torsdag.

Ettersom flere forvaltere, meglere og analytikere fremdeles gir uttrykk for at de synes saken ble overeksponert kan vi kanskje oppsummere hva saken egentlig har vist oss.

Det er på det rene at ASK ikke likte at Multimedia Presentation (MP) ønsket å være både forhandler og distributør i Norge. Dermed skulle det være mulig å argumentere for at vi ikke vil se tilsvarende problemer med andre forhandlere eller distributører.

MP forteller så at de har hatt leveranser av produkter fra ASK med meget høye feilprosenter, hvor de har savnet en skikkelig oppfølging fra ASK. Det er på det rene at det ikke er riktig at ASK sine produkter generelt har en så høy feilprosent som MP hevder, men enkelte leveranser har altså ikke vært som de skulle være.

En slik sak må trekke ned for ASK, men på den annen side kan vel alle ha små uhell?

Videre ser alle parter ut til å være enige om at de diskusjonene som har vært ført - og de dokumentene som har vært utvekslet - rundt en eventuell overtakelse av MP ikke er relevante for dagens konflikt.

MP har vært en viktig forhandler for ASK i Norge og er det ikke lenger.

I relasjon til betydningen av denne konflikten for ASK er det egentlig ett poeng som er relevant, og det er hvor vidt ASK vil klare de endringsprosessene de står overfor i Europa uten for mye turbulens. I Skandinavia har selskapet tre personer til å følge opp distributørene og forhandlerene. Toppledelsen har så langt i år brukt betydelige ressurser på de prosessene som har gått i USA.

Den suksess man har hatt med ASK/Proxima-integrasjonen i USA tilsier at selskapet bør klare en tilsvarende prosess i Europa uten store problemer. At man klarer å komme i en storkonflikt med en av de viktigste forhandlerene i Norge tilsier på den annen side at man bør være mer enn bekymret over hvordan prosessen vil gå i Europa.

Om man skal prøve å konkludere etter denne saken, er det relevante poenget at det blir feil å forvente at de endringsprosessene som ASK er inne i nå - og vil være inne i det nærmeste året - vil gå smertefritt. Om man tar høyde for litt trøbbel i estimatene, eller i prisingen av selskapet, er ett fett. Men ett sted må usikkerheten gjenspeiles.

Til toppen