Ingen telefusjon Telenor/Telia

- Forhandlingene om telefusjon mellom Telenor og Telia er avsluttet fordi vi fra svensk side ikke fikk aksept for vårt forslag til minimumsløsninger, sier statsråd Odd Einar Dørum.

Fra norsk side var minimumskravene for å få til en fusjon at Telenor og Telia skulle inn i et nytt selskap der de to eierne gikk inn som like partnere, eller at de norske eierne kunne få en opsjon som på et senere tidspunkt kunne skape likevekt i eierforholdet. Dette kunne en ikke godta fra svensk side.

På en pressekonferanse fredag morgen, sa statsråd Dørum at alle samtaler vedrørende en fusjon nå er over.

- Personlig hadde jeg håpet å få til et felles nordisk telekomselskap. Vi hadde en målsetting om å få til et norsksvensk samarbeid på telesektoren, sier Dørum, men erkjenner at de generelle målsetningene og formuleringene som arbeidet startet med og alle var enige om, ble problematiske når en begynte å diskutere detaljer i saken.

- Utgangspunktet var reelle samtaler, der vi la fram våre minimumskrav til likeverdighet mellom partene, til fordeling av hovedkontor og ledelse og til hvilken styring et felles teleselskap skulle ha. På et tidspunkt trodde vil at dette ville gå greiere enn resultatet ble.

Dørum sa på pressekonferansen at delprivatisering ikke var et tema for samtalene med Telia og selskapets svenske eiere.

Til toppen