INMA: - Mediebyråenes annonsetall er ikke fasit

Daglig leder i INMA, Terje Gaupseth, er redd for at tallene for annonseomsetning som offentliggjøres av Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO) skal bli betraktet som en fasit for Internett.

"Det er viktig å presisere at MIO-tallene kun representerer ca. en tredjedel av den totale annonseomsetningen på Internett, og at de derfor ikke kan sees som en utvetydig indikasjon på utviklingen. I tillegg står ett av de syv mediebyråene som innrapporterer Internett-tall til MIO for nesten halvparten av omsetningen. Med andre ord vil investeringene til dette mediebyråets kunder i stor grad påvirke MIO-tallene i positiv eller negativ retning.

Vi håper at INMA etter hvert skal kunne bidra til å etablere en gangbar "standard" for den reelle annonseomsetningen på Internett i Norge. Dette tallet skal søke å favne flest mulig aktørers omsetning, og ikke bare den som innrapporteres av mediebyråene. Mange mindre nettsteder oppgir aldri sin omsetning, men den samlede omsetningen til disse nettstedene utgjør en viktig andel av totalen.

Generelt oppleves årets to første kvartaler som klart tøffest av flere INMA-medlemmer. Det er derimot tydelige tegn på økt optimisme på tampen av året, noe som blant annet skyldes nye og mer spennende annonseformater. I tillegg har mye pepper i pressen etter hvert fremtvunget nye undersøkelser og argumenter som sørger for bedre å belyse internettannonseringens effekt.

Det som virkelig er gledelig er at det bebudede kræsjet for internettannonseringen i 2001aldri kom, og omsetningen for mange aktører kan bli like god eller til og med overstige "eventyråret" 2000".

Til toppen