Intel-Digital godkjent på betingelser

Det amerikanske konkurransetilsynet FTC har godkjent Alpha-avtalen mellom Digital og Intel, på betingelse av at også AMD, Samsung og IBM får produsere brikker med Alpha-teknologi.

Avtalen var et forlik mellom Digital og Intel for å avslutte en feide om patentrettigheter, og gir Intel kontroll over selve tilvirkningen av Alpha-prosessoren, mens Digital beholder patentrettighetene.

Det enstemmige vedtaket i FTC skal også gjøre det mulig for AMD og Samsung å utvikle sine egne oppgraderte Alpha-brikker, på den betingelsen at de er kompatible med tidligere utgaver. Vedtaket åpner også for andre interesserte å få lisenser.

Ifølge FTC har Digital gått med på å opprette et felles selskap med Samsung, som allerede har lisensiert Alpha-teknologien, og kjøper minst 50 prosent av sine Alpha-brikker fra dette selskapet. AMD har allerede forhandlet om rettighetene de trenger for å bruke buss-teknologien i Alpha i sin nestegenerasjons prosessor, kjent som K7, og er fornøyd med at Intel ikke lenger kan hindre dette. Det kan også tenkes at AMD vil produsere egne Alpha-brikker.

Digital pålegges også å sertifisere IBM eller en annen FTC-godkjent produsent, som alternativ tilvirker av Alpha-brikken. IBM sier selskapet ikke har tatt stilling til om de vil produsere Alpha eller ikke.

FTCs uttalte hensikt med å trekke engasjere flere produsenter i Alpha-prosessoren, er å sikre et konkurransedyktig alternativ til Intel. Reaksjonene i markedet er delt, siden Digital hittil ikke har lykkes i å gjøre Alpha til noen reell utfordrer, og selskapets egne produksjonsanlegg aldri har hatt problemer med å dekke den reelle etterspørselen.

Talspersoner for Intel og Digital sier seg fornøyd med vedtaket i FTC, som etter deres syn ikke endrer på hovedtrekkene i avtalen, selv om Intel ikke lenger får enerett til å produsere Alpha-brikken. Formalitetene som gjenstår før avtalen kan gjøres endelig, ventes fullført i løpet av tretti dager.

FTC fortsetter å etterforske Intel for andre mulige brudd på konkurranseregler, og avviser at godkjenningen av avtalen mellom Intel og Digital vil ha noen innvirkning på denne etterforskningen. Flere observatører er uenige, og peker på at Intels føyelighet svekker FTCs antakelse om at selskap kan ha begått ulovligheter. Tilsynet har ennå ikke godkjent Compaqs overtakelse av Digital.

Til toppen