Intel: Sikkerhetsruter for DSL og kabel

Intels nye sikkerhetsruter er beregnet på arbeidsgrupper som vil dele en felles DSL- eller kabeltilknytning til Internett. Ruteren kan også tilby integrert virtuelt privat nett.

Intels ide er at små avdelingskontorer, småbedrifter og andre mindre organisasjoner, vil etter hvert forlate ISDN- eller modemtilgang til Internett, til fordel for bredbånd i form av DSL eller kabel. Da får brukerne større båndbredde å dele på, samtidig som Internett-tilknytningen alltid er oppe. Man slipper å logge seg på hver gang man skal surfe eller hente e-post.

Denne hendigheten åpner også for at virtuelle private nett (VPN) blir mer utbredt. Organisasjoner med mange små og spredte grupper kan samles gjennom et privat nettverk som kjøres over vanlige Internett-forbindelser.

Hendigheten som ligger i en bredbånds Internett-forbindelse som alltid er åpen, gjelder ikke bare for brukerne, men også for snokere. Følgelig kreves mer sikkerhet. Hvis flere brukere skal dele en og samme DSL- eller kabelforbindelse, må de kjøre brannmurer på hver av PC-ene. Skal de bruke virtuelle private nett, må ressursene disse krever i form av løpende kryptering også takles av hver PC.

Intels nye Express 8205 Broadband Router (uten VPN) og Express VPN 8205 Broadband Router (med VPN), avlaster brukerne for disse sikkerhetsoppgavene. VPN-modellen bruker 3DES IPSec-kryptering, og tilbyr datagjennomstrømming i opptil 1,3 megabits per sekund. Dette skal gi en vesentlig større ytelse enn sammenliknbare løsninger, heter det.

Intel forteller at butikkjeden Raley's i California har vært med på betatestingen av de nye ruterne. Butikkene - supermarkeder, storkiosker, restauranter og lagre - brukte hver sin VPN-ruter da kjeden koplet dem alle sammen i ett virtuelt privat nett.

VPN-ruteren er priset til så vidt under 900 dollar. Kunder kan starte med den begrensede modellen, og oppgradere til VPN-modellen når de finner det hensiktsmessig.

Til toppen