Intelligent radio med sære interesser

Digital radio er intelligent radio og gir nye muligheter til lyttere og leverandører. Men veien dit kan være både hullete, humpete og full av bomstasjoner, innrømmer NRKs radiodirektør Tor Fuglevik.

- Digital radio er intelligent radio i motsetning til de gamle som er dumme, mener NRKs radiodirektør Tor Fuglevik som holdt et foredrag på Institutt for Medier og Kommunikasjon ved Universitet i Oslo.

- DAB vet hvilken distriktsradio du vil ha, uavhengig av hvor du er. Den kjenner dine spesialinteresser og den vet hvor du er. DAB vil gi lydkvalitet tilnærmet CD-lyd og vil sende på samme frekvens over hele Norge, sier Fuglevik.

Det er mange årsaker til hvorfor radio- og TV-nettet bør digitaliseres utover at det er i forbrukernes interesse. Ifølge Fuglevik er det gamle nettet som en gammel avispresse som ikke kan trykke fargebilder og ikke har kapasitet for nye bilag og utgaver.

Men han legger ikke skjul på ulempene ved digitaliseringen.

Blant annet vil det innebære store investeringer i produksjons- og sendeutstyr, det vil gi dyrere drift på grunn av parallelle analoge og digitale nett over mange år.

Faren er også til stede for at nyervervet utstyr er gammeldags før det er i drift, siden den teknologiske utviklingen går så raskt. Et annet element som gjør overgangen fra analog til digital dyrt, er at publikum må kjøpe nytt, kostbart mottaksmateriell.

Salget av digitale mottakere er avgjørende for spredningen av digital radio i den norske befolkningen.

Til toppen