Intels monopolsak begynner tirsdag

Tirsdag 9. mars er første dag i det som kan bli en nok svært omfattende rettssak mellom USAs myndigheter og en av IT-bransjens ledende aktører.

Tirsdag 9. mars er første dag i det som kan bli en nok svært omfattende rettssak mellom USAs myndigheter og en av IT-bransjens ledende aktører.

Partene i saken er prosessor-giganten Intel og pris- og konkurransemyndighetene FTC (Federal Trade Commission). Ved en eiendommenlighet i amerikansk rettsvesen, er både dommer James Timony og aktor Richard Parker ansatt i FTC. Intel representeres av Robert Cooper fra Los Angeles-firmaet Gibson Dunn & Crutcher.

FTCs sak hviler på tre atskilte tilfeller av uoverensstemmelser mellom Intel og henholdsvis Compaq, Digital og Intergraph. Felles for disse tre er at FTC oppfatter at Intel har misbrukt sin monopolmakt over standard prosessorteknologi til å skade de tre produsentene av PC-er, arbeidsstasjoner og tjenere.

Compaq-saken stammer fra 1994 og ble utløst av en krangel med Packard-Bell. Intel tok standpunkt for Packard-Bell og presset Compaq gjennom å holde tilbake informasjon om utviklingsplanene for Pentium-prosessorene. Partene gjorde opp seg i mellom.

Digital-saken stammer fra 1997. Digital anklaget Intel for brudd på lisensrettigheter og anla sak. Selskapene inngikk et forlik i desember 1997.

Intergraph-saken er ennå ikke gjort opp. Intergraph vant en første runde ved at en rett i Alabama, Intergraphs hjemstat, påla Intel å utlevere bestemte dokumenter.

Det skal ikke være strid om sakens fakta. Intel forsvarer sine handlinger ved å vise til normal hard forretningspraksis.

FTCs rettssak mot Intel er beregnet å ta 10 til 12 uker. Partene er blitt enige om å unngå det utenomrettslige spillfekteriet som ga spesiell underholdsningsverdi til monopolsaken mot Microsoft.

Til toppen