Interaktiv norsk søkemotor skal lisensieres ut

Et selskap i forskningsparken tar sikte på at deres vitenskaplige database skal gi inntekter via målrettet bannerannonsering og lisensiering av søkemotorteknologi.

Et selskap i forskningsparken tar sikte på at deres vitenskaplige database skal gi inntekter via målrettet bannerannonsering og lisensiering av søkemotorteknologi.

Selskapet search4science lanserte sin tjeneste, en interaktiv søkemotor for vitenskapelige områder, den 1. desember i år.

Databasen inneholder i første omgang stoff rundt temaer som astronomi, medisin og bioteknologi. I utgangspunktet ble ca 50.000 ord indeksert i forbindelse med opprettelsen.

- Så langt har vi hatt 4.000 unike brukere inne, hvilket har generert rundt 250.000 hits, sier Bjørn K. Pedersen, adm. dir. i Search4science til digitoday.no.

Det patentsøkte konseptet går under betegnelsen "Dynamic Search".

- Databasen blir utvidet etter hvert som den blir brukt, fortsetter Pedersen, og vi har så langt fått registrert 3.500 nye søkebegreper gjennom interaksjonen med brukerne.

Nye ord legges inn basert på synonymer brukerne selv definerer, samtidig som det tas hensyn til såkalte pluss- og minusord som brukeren spisser søket sitt med. Andre brukeren får dermed definert og kan velge å spisse sine egne søk med synonymer og begrep som de før dem har brukt i forbindelse med tilsvarende søk.

- Vi ser for oss å lisensiere denne løsningen til andre bransjer, sier Pedersen til digitoday.no. I tilfelle ser vi for oss en modell hvor vi hovedsakelig sitter på en prosentvis andel av inntektstrømmen. Det er derfor ikke noe mål å legge terskelen for potensielle lisenstagere høy.

Hovedinntektene er nemlig beregnet å komme fra det som defineres som målrettet bannerannonsering.

- Vi kan selge spesielle søkeord eller grupper av søkeord til annonsører. Så langt har vi hatt om lag 25.000 bannerannonseringer med en click through rate på mellom 2 - 4 prosent, sier Pedersen.

Utstyret er dimensjonert for opp til 1,6 millioner besøk i døgnet og den første stresstesten regner selskapet med å gjennomføre førstkommende helg. På fredag går selskapet nemlig ut med 4 helsides annonser i bransjetidsskriftene Nature og Science.

- På sikt ser vi også for oss at vi kan tilby streaming video med konferanser både direkte og via en on-demand tjeneste, fortsetter Pedersen.

Gründere eier to-tredjedeler av aksjene i selskapet, mens en institusjonell investor sitter på den siste tredjedelen.

- Vi har investert 10 millioner kroner i denne satsingen og vi regner med å komme i positiv kontantstrøm i løpet av fjerde kvartal 2001. I løpet av noen måneder vil vi være 5 ansatte. Over noe tid ser vi for oss en bemanning opp mot 15 personer, avslutter Pedersen til digitoday.no.

Til toppen