Internett er Microsoft-business

Bob Muglia, direktør i Microsoft Corp. la frem selskapets syn på Java, Internett, og Windows' utvikling i forbindelse med Spring Internet World '98 i Los Angeles.

Bob Muglia, direktør i Microsoft Corp. la frem selskapets syn på Java, Internett, og Windows' utvikling i forbindelse med Spring Internet World '98 i Los Angeles.

- Internett betyr business og Internettet er en del av Windows' domene, sa Muglia til fulle hus i forbindelse med en kveldssesjon på messen.

Ifølge Muglia ser utviklingen innen IT og Internett slik ut: Nyskapninger gir løsninger som skaper etterspørsel som igjen driver nyskapning.

Muglia og Microsoft ser forskjellige utfordringer ved å integrere Windows med Internett overfor henholdsvis sluttbruker, bedrifter og utviklingsmiljøer.

  • For sluttbruker betyr det mest å kunne få standard brukergrensesnitt på forskjellige applikasjoner og et rikt innhold på alle måter. I tillegg er det et behov for bedre båndbredde.
  • For bedrifter er det viktigst at applikasjoner enkelt kan integreres med nåverende infrastruktur. Bedrifter vil alltid søke å øke verdien for seg selv i alt de gjør. Det er vesentlig å ha en skalérbar, robust, og administrasjonsvennlig løsning for å redusere de totale kostnadene ved å eie og drifte datautstyr (total cost of ownership - TCO).
  • For utviklermiljøene er kritiske punkter tiden det tar å komme seg til markedet med ferdig produkt samt strategiske valg av teknologi for framtiden. Her snakker Muglia om overgangen fra statisk HTML til dynamisk HTML, animerte GIF-er osv.

Muglia kunngjorde også at Apple skal jobbe nærmere Microsoft med utviklingen av en enkel versjon av Java Virtual Machine (JVM) som skal støtte J/Direct, broen mellom operativsystem og Javas mer abstrakte miljø.

Ved å bruke J/Direct kan man da lage native Macintosh OS-applikasjoner.

J/Direct har fått bred støtte av blant annet Sybase, PowerSoft, Compuware, og Metrowerks. Microsoft Foundation Classes er underlagt deres eget verktøy - Visual J++ 6.0. Dette nye verktøyet har en bedre RAD-design (rapid application development) og er integrert i Microsofts Visual Studio-pakke.

Muglia legger til at klient/tjener-verktøy har ligget langt foran Internett-verktøy i brukervennlighet, men det forandrer seg raskt.

Microsoft regner med at selskapet sammen med Apple, vil dekke 90 prosent av det total Java-markedet, og selskapet ser klare fordeler i å kunne bruke samme koden på begge platformer.

Muglia rundet av ved å slenge ut noen tankevekkende tall: Det kommer til å være en vanvittig økning i veksten innen programvareløsninger for elektronisk handel, mente han. Dette marked endte på åtte milliarder dollar i 1997 men vil øke til vel 300 milliarder dollar i år 2001. Her ligger det uante muligheter for de aktørene som er visjonære og dyktige.

Til toppen