Internett installeres på Sydpolen

Innen 2009 skal det legges 1670 km optisk kabel over isen.

Poenget er at Sydpolen er det eneste permanent befolkede stedet på jord som ikke kan nås av signaler fra geosynkrone satellitter. Det eneste beboerne har tilgang til, er eldre sambandssatellitter som er kommet ute av kurs, og som det av og til kan opprettes noe i nærheten av en tilfredsstillende forbindelse med.

Dette har det amerikanske forskningsrådet National Science Foundation tenkt å gjøre noe med, melder BBC. Løsningen er en permanent høykapasitets fiberkabel for telefoni og data. Anbudsinnbydelsen er nettopp sendt ut. Kabelen skal kunne tas i bruk i løpet av 2009. Den skal strekkes over Sydpolplatået, fra polpunktet til den franske permanent bemannede basen Concordia, der man har pålitelig forbindelse til geostasjonære satellitter. Kostnadsrammen er anslått til 250 millioner dollar.

Værforholdene over platået er forholdsvis stabile. Gjennomsnittshøyen over havnivå er 3000 meter, og temperaturen holder seg i hovedsak rundt minus femti grader. Det største problemet vil være å lage og legge kabelen slik at den følger med i bevegelsene i isen. Det kan ellers være nødvendig å bygge nye snøtraktorer som kan bære større lass enn dem som er bygget hittil.

Til toppen