Internett slett ingen nødvendighet

Internett kommer langt ned på listen over medieverktøy norske bedriftsansatte føler er nødvendig for å holde seg oppdatert i sin egen bransje.

Den Norske Fagpresses Forening har plukket tall fra MMIs Fagpresseundersøkelse 1998 og presenterte dem under Mediaforums høstkonferanse i Sverige denne helgen.

Svarene kommer fra 81 prosent av ansatte i privat sektor, og rundt 60 prosent av de spurte jobber i administrasjon og ledelse i sine bedrifter.

Resultatene viser, ikke overraskende, at fagblader kommer best ut når det gjelder medier som er nødvendige for å følge med i bransjen. 75 prosent av de spurte mener fagblader er nødvendig, mens kun 19 prosent føler at de trenger Internett.

Undersøkelsen er kategorisert i avis, fagblad, magasin/tidsskrift, radio/TV, internskriv (!), Internett, DM og brosjyrer. Det finnes ingen nærmere presisering på definisjonen av Internett i undersøkelsen (e-post, web og liknende).

Også på spørsmål om hva som holder de spurte faglig oppdatert og orientert om utviklingen, kommer Internett langt ned på brukslisten. Både radio og TV pluss internskriv havner foran, mens bedriftsansatte har mindre bruk for DM (direktemarkedsføring) enn Internett.

Kløften mellom bruksverdien av de ulike mediene begynner først å minske betraktelig når de ansatte vurderer impulser som de i stor grad ikke ville fått andre steder. 26 prosent synes aviser gir dem eksklusiv informasjon og kreative idéer, 18 prosent radio og TV og 14 prosent Internett.

Heller ikke på seriøsitet og pålitelighet scorer nettet eller de andre tradisjonelle medier særlig høyt. Rundt syv prosent mener man stort sett kan stole på informasjonen, mens kun en tredel stoler på avis og 23 prosent på radio og TV. Igjen er fagpressen suverene (med 68 prosent), mens 36 prosent av de spurte mener magasiner og tidsskrifter stort sett er seriøse og pålitelige.

84 prosent av de som svarer har avgjørende innflytelse på innkjøp til bedriften.Rundt 14 prosent jobber med IT, mens til sammen 64 prosent befinner seg i alderen mellom 40 og 59 år.

Til toppen