Investerer 1,2 mrd. i Russland

Telenor tar et stort steg inn i det som er Russlands største mobiloperatør ved kjøpet av 25 prosent av aksjene i VimpelCom for vel 1,2 mrd. kroner. Kjøpet markerer at Telenor vil ha et sterkere engasjement i Russland, i tillegg del selskapets eksisterende tre mobilengasjement.

- VimpelCom er Russlands mest vellykkede mobiloperatør, sier visekonsernsjef i Telenor, Terje Thon. Han sier at situasjonen i Russland er vanskelig, men ikke ute av kontroll. - Derfor er det med rimelig sikkerhet at vi etablerer oss som en aktør i dette selskapet.

Thon sier at den makroøkonomiske situasjonen i Russland har endret seg siden Telenor startet sin research på dette selskapet i mai. Likevel mente vi at et engasjement i VimpelCom gav rimelig trygghet for oss, og i langt større grad enn i andre selskap, blant annet fordi selskapet har levert overskudd siden starten.

VimpelCom er et fire år gammelt russisk teleselskap, som i hovedsak har sin televirksomhet innenfor mobilområdet. Selskapet har gått med overskudd siden starten i 1994, omsatte for 2,3 milliarder kroner i 1997 med et overskudd etter skatt på 457 millioner kroner. Tredje kvartal i år ble alle russiske obligasjoner skrevet ned, samt at det ble foretatt valutajusteringer rubel i forhold til dollar som påførte selskapet et tap.

Avtalen med VimpelCom, innebærer at det utstedes nye aksjer til Telenor som utgjør 25 prosent pluss en aksje av selskapets stemmeberettigede aksjer, som gir Telenor negativ kontroll over selskapet. For dette betaler Telenor 160 mill. USD over det neste året som blir selskapets arbeidskapital, og vil i føreste rekke brukes i forbindelse med utbygging av de GSM-mobillisensene som VimpelCom fikk tildelt i sommer i fire av Russlands åtte nasjonale regioner.

- Det nye lisensregimet som deler landet i åtte regioner gjør det hele mye mer interessant for oss, sier Thon. Telenor er i dag engasjert i mobiltelefonivirksomhet i tre områder i Russland; NorthWest GSM, som blant annet dekker St. Petersburg, Stavtelsot i Stavropol og Extel i Kaliningrad. NorthWest er fra før Russlands nest største mobiloperatør, og Telenor kjøper seg nå altså inn i den største.

VimpelCom er notert New York-børsen og eierforholdene i dag er fordelt mellom selskapets gründer, Dmitri B. Zimin (53,8 prosent), andre ADR-eiere (41,2 prosent) og andre 5 prosent. Telenors inntreden vil redusere de ekisterende aksjeandelene i selskapet tilsvarende.

Aksjeeierne i VimpelCom vil i januar på selskapets generalforsamling bestemme seg for om de vil akseptere Telenor som ny partner i selskapet. Også Russiske myndigheters godkjennelse må til før kjøpet er i orden.

President, styremedlem og hovedaksjonær i VimpelCom, Dmitri Zimin, sier i Telenors pressemelding at han er svært glad for å kunne si at vi er i ferd med å inngå en meget viktig allianse for selskapet. En slik kapitaltilførselen vil etter vår oppfatning styrke selskapets konkurransemessige posisjon i det russiske mobilmarkedet, og gjøre selskapet i stand til enda raskere å sluttføre en rekke nye prosjekter mot markedet, på et tidspunkt hvor det er vanskelig for russiske selskap å sikre finansiering.

Et forhold som gjør det beste for Telenor å oppnå nødvendig vekst i Russlands-egnasjementet er at 10 millioner mennesker står i telefonkø i landet der fastnettpenetrasjonen er 18 prosent (Norge: 60 prosent). I Russland finnes det vel 350.000 mobilkunder, hvorav 140.000 er kunder hos VimptelCom. Landets nest største operatør, NorthWest GSM sitter med vel 90.000 kunder. For mange russere kan mobiltelefonen bli deres første telefon. VimpelCom baserer seg i likhet med de andre Telenor-engasjementene i Russland på forhåndsbetalte mobilabonnement.

- Samtidig innser vi med denne investeringen at landets økonomiske vekst må basere seg på gode telekommunikasjoner, sier Thon.

Til toppen