IP-telefoni skal kapre utlandssamtaler

Prisene på utenlandssamtaler via IP reduseres med opptil 73 prosent når Telenor Nextel lanserer sitt forhåndsbetalte telefonkort. Det er spesielt på telefonsamtaler til land utenfor Europa besparelsene kan bli store.

Noen måneder etter forhåndsannonseringen lanserer Telenor Nextel for første gang offentlig telefoni basert på IP (Internet Protocol), under navnet Interfon. Telefonitjenestene leveres i samarbeid med Delta Three, som har bygget opp et eget dedikert telenett med gateways i 27 land, som gjør at tjenesten kan benyttes for de fleste land.

Produktsjef for Interfon-kortet i Telenor Nextel, Cornelia Mender, sier til digi.no at dette i første rekke er en tjeneste som skal konkurrere med calling-card markedet, med rabatter i forhold til ordinære Telenor-priser på 5-20 prosent i Europa og 30-70 prosent utenfor Europa.

Salget skjer ved et forhåndsbetalt kort som selges gjennom selskapets ordinære salgskanaler. På ringekortet finnes en kode som må slås i tillegg til et 800-nummer, og det hele avsluttes med det telefonnummeret en ønsker å ringe til. Mender mener en besparelse på ringekostnadene på flere kroner er et et godt nok incitament for å benytte tjenesten, selv om en telefonkunde må slå opptil 20 siffer før vedkommende kan snakke.

Telenor Nextel er i ferd med å bygge et landsdekkende offentlig nett for data, video og talekommunikasjon, basert på H.323-standarden. Ifølge Ivar Plathe, som leder IP-telefonisatsingen i Telenor Nextel, betyr det at det kommer nye produkter fra selskapet. I løpet av året vil Nextel tilby et H.323-basert abonnement til telefoni via PC. Og til neste år kommer blant annet H.323-løsninger for bedriftsmarkedet.

IP-telefoni
Talekvaliteten er omtrent som når en ringer med mobiltelefon. Samtalene føres gjennom egen infrastruktur utenfor de tradisjonelle teleoperatørene, gjerne via såkalte tredje generasjons teleoperatører (3thGenTel). Billigere enn tradisjonell telefoni, spesielt på lengre strekninger. Prognosene tyder på at en større del av tradisjonell telefoni vil gå over IP om få år. Den internasjonale telekom-unionen (ITU) har foreslått standarden H.323 for slik kommunikasjon, en standard som er støttet av de største aktørene i markedet.
Til toppen