Iridium åpner for personsøk

Tross mangel på terminaler har Iridium bestemt seg for å åpne for personsøker-tjenesten, som i tillegg til satellittelefoni er hovedproduktet til selskapet.

Det er Motorola og japanske Kyocera som produserer selve personsøkerne, som gjør det mulig for brukerne å sende beskjeder på opptil 200 tegn. Tjenesten kan brukes selv om kunden ikke er Iridium-kunde, men vedkommende som mottar beskjeden må ha Iridiums egen personsøker for å lese beskjeden.

Iridiums personsøkere har batterikapasitet på 30 dager og skal ifølge selskapet kunne motta beskjeder innendørs, om bord på fly og i skip så lenge det er direkte kontakt mellom søkeren og en av Iridiums 66 operative satellitter. Det er ikke publisert mer detaljerte tekniske opplysninger om søkerne.

Iridium har så langt slitt med utstyrsleveransene, ikke minst for taletelefonidelen - som anses å være hovedproduktet - har leveranser av terminaler gått trått.

Det er Telenor Mobil som er Iridiums samarbeidspartner i Norge, og ifølge informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme er det ennå usikkert når Iridium-terminalene kommer til Norge.

I likhet med terminalene vil personsøkerne ha logoen til den internasjonale telekomunionen (ITU), for å gjøre det lettere å ta med seg utstyret over landegrenser.

Til toppen