Iridium sikret ny finansiering

En finansieringspakke på nærmere 2 milliarder amerikanske dollar sikrer Iridium fortsatt eksistens. Satellittelefoneoperatøren har så langt skaffet seg mellom 6000 og 8000 kunder.

En finansieringspakke på nærmere 2 milliarder amerikanske dollar sikrer Iridium fortsatt eksistens. Satellittelefoneoperatøren har så langt skaffet seg mellom 6000 og 8000 kunder.

Ifølge Iridium-sjef, Edward Staiano, sikrer finansieringen Iridium-selskapet fortsatt drift. Inntektene lar vente på seg i selskapet som måtte utsette den kommersielle starten fra 23. september til 1. november 1998.

Av de 2 milliardene som selskapet nå har sikret seg kommer 1,55 milliarder dollar fra to garanterte lån, mens Motorola utsetter innkreving av 400 millioner dollar (av en regning på 500 millioner dollar) knyttet til en vedlikeholdsavtale med Iridium, som varer til og med år 2001.

Den nye finansieringspakken er ifølge Iridium nok til å holde selskapet i full drift til selskapet skaffer seg egne inntekter fra satellittpasert telefoni og personsøkervirksomhet.

Iridlum har de siste månedene slitt med tekniske problemer som førte til at driften på selskapets satellittbaserte GSM-nett måtte utsettes i fem uker. Ifølge de opptinnelige planene skulle selskapet ha 40.000 brukere ved årgangen av 1998, mens det virkelige tallet ifølge selskapet selv ligger på mellom 6000 og 8000. En av flaskehalsene i startfasen har vært manglende tilgang av Iridium-telefoner og personsøkere.

Motorola som selv er storaksjonær i Iridium med 20 prosent, har så langt levert 25.000 telefoner og 4000 personsøkere. Japanske Kyocera, som skulle levere Iridium-telefoner før 1. november er ytterligere forsinket grunnet programvareproblemer med telefonene.

Iridium-sjef Edward Staiano har så langt ikke ønsket å si mer om tidspunktet Iridium planlegger for break-even, annet enn selskapet har en "romslig økonomi".

Til toppen