ISDN dør fra 2003

Det britiske analyseselskapet Ovum har lagt fram en rapport hvor det hevdes at vektsten innen ISDN vil stoppe innen år 2003.

Rapporten, Digital Subscriber Line: the Route to Broadband, forutsier at brukere vil gå over til løsninger med høyere båndvidde, slik som xDSL-teknologier (digital subscriber line). xDSL-teknologiene innbefatter ADSL, VDSL, IDSL og HDSL/SDSL. På kort sikt vil derimot en vekst i etterspørselen etter både ISDN og xDSL bli drevet av brukernes økende behov for båndvidde.

- xDSL-teknologiene kan gjøre et enkelt par med kobberledninger om til en bredbåndforbindelse, sier Kate Hewett, konsulent ved Ovum og forfatter av rapporten, i en pressemelding. - Det er mer enn 700 millioner faste linjer i drift i verden, og majoriteten er i kobber. Dette er et enormt markedspotensiale. ISDN er kun en midlertidig løsning. Så fort virkelige bredbåndløsninger som ADSL, VDSL og SDSL blir tilgjengelig, vil veksten til ISDN vakle.

En typisk ADSL-løsning (asymmetrisk DSL) kan gi klient-tjener hastighet opptil 640 Kbps og tjener-klient hastighet opptil 6,3 Mbps, på en parkabel over opptil fire kilometer. En symmetrisk løsning - SDSL eller single line DSL - kan gi opptil to Mbps på en parkabel over opptil tre kilometer.

Ifølge rapporten er drivkreftene for xDSL blant annet:

  • Etterspørsel etter økt båndvidde i gruppene av hjemmebrukere, telependlere og små kontorer.
  • Konkurranse -- nye operatører konkurrerer allerede om aksessmarkedet for bredbånd.
  • Reduserte kostnader i forbindelse med bygging av nettverk.
  • Telefonselskapene ønsker å utvide med nye tjenester
  • Overbelastning av det ordinære talenettverket. xDSL teknologiene reduserer sperr i talenettverkene og tilbyr en solid infrastruktur for tale- og datakommunikasjon.

Men det er fortsatt noen markedsbarrierer å overvinne.

- Inntil nylig har xDSL-markedet lidd på grunn av mangelen på en "killer anvendelse" for kostnadsfølsomme brukere i hjemmene og i små bedrifter, fortsetter Hewett. - Men økt bruk av Internett, telependling og dataoverføring endrer dette raskt. Usikkerhet når det gjelder pris- og markedsstrategier, samt det faktum at telefonselskapene har gjort tunge investeringer for å tilpasse sine nettverk til ISDN, forårsaker at utbredelsen av xDSL øker svært lite, slår hun fast.

- Hvis de etablerte teleselskapene ikke gjør noe, er det nok av nye operatører innen telekommunikasjon og kabel-tv som ønsker å utnytte muligheten med å forsyne kunder med bredbåndaksess. Når de store selskapene innser at de risikerer å miste lukrative kunder, vil også de begynne å investere seriøst i xDSL, legger Hewett til.

Ifølge rapporten fra Ovum, vil det totale antall xDSL-aksesslinjer i USA, Vest-Europa, Australia, Hong Kong, Japan og Korea vokse fra 69.000 i 1997 til 19 millioner innen år 2003. ISDN vil i motsetning nå et høydepunkt på omkring 30 millioner aksesslinjer rundt år 2002. Dette er fordi brukerne deretter vil gå over til løsninger med høyere båndvidde.

Til toppen