Israel søker norske IT-partnere

Telenor var i dag vert for et seminar mellom norske og israelske tele- og programvareselskaper. Her hilser Erik Johannessen (t.h.) på presidenten i Knesset, Dan Tichon.

Poenget med seminaret er å etablere kontakt mellom israelske og norske selskaper, med tanke på partnerskap i produktutvikling og internasjonal markedsføring. IT-handelen mellom de to landene er i dag minimal. Bakgrunnen for at Telenor engasjerer seg, i samarbeid med den israelske ambassaden og det israelsk-norske handelskammeret, er at Telenor allerede er godt kjent med israelsk høyteknologisk industri innen både tele og programvare.

Seminaret er ledd i en global satsning fra israelsk hold. En langt større delegasjon har nettopp vært innom Silicon Valley, og en tredje gjester Japan.

- I Norge har dere oljeeventyret. I Israel har vi de siste ti år hatt et tilsvarende eventyr innen høyteknologi, særlig tele og informasjonsteknologi, sier formannen i det israelsk-norske handelskammeret Orni Izakson. - Høyteknologi står for en vesentlig del av vårt lands eksport, og er i ferd med å bli en mer typisk israelsk eksportartikkel enn Jaffa-appelsiner.

Izakson har bevisst medvirket til at seminaret koordineres med Knesset-president Dan Tichons norgesbesøk og med Israels femtiårs jubileum. Da Tichon åpnet den delen av seminaret der israelske firmaer skulle presentere seg formelt, trakk han bakgrunnen for den israelske høyteknologisatsingen tilbake til etterspillet etter seksdagers krigen i juni 1967. Da bestemte Frankrikes president Charles de Gaulle seg for å boikotte alle høyteknologileveranser til Israel. Inntil da hadde Frankrike vært landets fremste leverandør av militær teknologi.

- Denne sektoren har vokst fordi industrien har greid å utnytte de menneskelige ressursene landet rår over, det vil si den velutdannede ungdommen, og bølgen av høyt kvalifiserte innvandrere i første halvdel av 1990-årene, vesentlig fra tidligere Sovjetunionen.

Israelsk investeringspolitikk har blant annet gjort det svært lønnsomt for internasjonale IT-giganter å etablere seg i Israel, og Izakson bekrefter at til og med giganter som Intel har i praksis mottatt kraftige indirekte subsidier, dels i form av skattelette, dels i form av investeringsstøtte. Elizur Bar-Yosef fra konsulentfirmaet Bar-Yosef Consulting, anslår andelen til opptil 40 prosent av Intels samlede investeringer i Israel. Intel etablerte et første produksjonssenter i Israel for ti år siden, og kommer snart til å åpne et til, med toppmoderne utstyr. Andre globale IT-selskaper som har satset stort i Israel er IBM, Microsoft, Motorola og Siemens.

- Disse etableringene har gitt mange ringvirkninger, understreker Bar-Yosef. - Møtet mellom amerikansk kunnskapsindustri og de 700.000 i hovedsak svært velutdannede innvandrerne fra tidligere Sovjetunionen, har fått svært kreative følger. Tel Aviv er blitt et høyteknologisk senter der industri og høyere utdanning har lett for å møtes. Israel har 3000 selskaper innen høyteknologi, og 300 selskaper startes hvert år.

Svært mange toneangivende krefter innen USAs finansverden føler et særskilt ansvar for Israel. Følgen er at nye israelske selskaper med stort potensial, har forholdsvis lett for å kapitaliseres på Nasdaq-børsen. Bare USA og Canada har flere Nasdaq-noterte selskaper enn Israel, ifølge Bar-Yosef.

En viktig faktor i Israels satsing på høyteknologi, er virksomheten til det israelske forsvaret.

- Den franske embargoen i 1967 tvang oss til å utvikle egen teknologi innen bildebehandling, kryptering og datakommunikasjon, sier Bar-Yosef. - Statens satsing på forsvaret har sikret god tilgang på midler til forskning og utvikling innen disse områdene, og til god arbeidsmetodologi. Landet bruker også over 365 millioner dollar på å fremme sivil teknologiutvikling direkte. I tillegg kommer to bilaterale avtaler med USA på henholdsvis 30 og 33 millioner dollar, samt et EU-program på 15 millioner dollar. Satsingen i dag går hovedsakelig til telekom, Internett, multimedia og generell programvare. Høyteknologiindustrien genererer en omsetning på 7,2 milliarder dollar mot 2,5 milliarder for ti år siden.

Bar-Yosef tror at programvareindustrien alene vil bidra med en omsetning på 1,5 milliarder dollar, og at 700 millioner dollar vil gå til eksport.

- Israelske programvareselskaper søker partnerskap med norske innen distribusjon og innen felles utviklingsprosjekter. Norge har stor finansiell styrke, og dessuten gode internasjonale kontakter i land der israelsk høyteknologi foreløpig er forholdsvis ukjent, særlig blant utviklingsland.

Programvare spiller også en viss rolle i forholdet mellom Israel og de palestinske myndighetene. Et internasjonalt fond på 50 millioner dollar skal bidra til felles tiltak mellom Israel, Palestina og internasjonale investorer, etter prinsippet en tredel fra hver. Siemens har et treningsprosjekt i Ramallah, og Peres Centre driver et programvareprosjekt i Gaza.

Blant selskapene i den israelske delegasjonen er Check Point Software, stiftet i 1993 av gründere som traff hverandre da de utviklet sine ferdigheter i den israelske hæren. Check Point er internasjonalt kjent som leverandør av brannmurer mot Internett. Blant OEM-partnerne er Sun, Hewlett-Packard, IBM, Bay Networks, 3Com og Nokia. Steve Barnett i Check Point UK sier at det han håper å få ut av seminaret, er norske partnere og muligheten til å utnytte eksisterende kundeforhold bedre. Reuven Orr i Degem Systems (eier blant annet det Nasdaq-noterte Edusoft) håper å generere interesse for gruppens opplæringssystemer, både de mer spesialiserte treningsoppleggene, og de mer allmenne som er rettet mot utdanningssektoren generelt.

Ellers har Telenor brakt inn en rekke av sine israelske leverandører, til potensiell glede for de øvrige nordiske teleselskapene på seminaret.

Til toppen