IT-børsen venter på tall

Det er både lang-grunt og kjølig på Oslo Børs i fellesferien, og dermed ikke særlig interessant å gjøre annet enn å stikke tærne uti. Denne uken er det imidlertid varslet resultater både i Norge og utlandet som gir markedet noe å jobbe med, og kanskje bidrar til litt dybde i markedet.

Først ute er Tandberg ASA med resultater tirsdag. Størst spenning knytter det seg nok til hvor mange enheter datterselskapet NuVision har leid ut det siste kvartalet. Dernest bør nok selskapet også gi noe bakgrunnsinformasjon på uroen rundt dette datterselskapet. Både den reforhandlede incentiv-avtalen og uenigheter om produktstrategien og markedsstrategien trekker i retning av at datteren er heller egenrådig (se egne saker i høyre marg).

Oppmerksomheten rundt NuVision bør likevel ikke overskygge fokus på eksisterende drift. Spørsmålet er om Tandberg kan vise til den samme veksten som resten av markedet i Nord-Amerika og Europa.

Onsdag kommer resultatene fra ASK, Evercom og Tandberg Television. Resultatene i EverCom bør ikke gi store overraskelser all den tid salgstallene for andre kvartal allerede er offentliggjort.

Fra Tandberg Televison foreligger det et resultatvarsel. Spørsmålet er om selskapet nå vil komme med nyheter i tilknytning til resultatfremleggelsen eller om det kun kommer tall som bekrefter hva markedet allerede er informert om.

Større spenning knytter det seg da til ASK. Ikke minst utviklingen i antall omsatte enheter i det amerikanske markedet imøtesees med spenning, likeså marginutviklingen.

I forbindelse med overtakelsen av Proxima har ASK sagt at de vil ta enkelte "restruktureringskostnader" som bli blir aktivisert i balansen som "oppkjøpskostnader". Det er å håpe at den "tallflyttingen" gjøres på en slik måte et informasjonsverdien i tallmaterialet fra Proxima ikke forstyrres.

Til sist bør det forventes at selskapets ledelse under presentasjonen deler noen av sine tanker rundt hvordan selskapet skal utvikle seg videre. Spesielt en eventuell satsing på utvikling av egen teknologi kan kommenteres.

Det vil som vanlig ta noe tid før NetCom legger frem sine tall, og det er kanskje greit med det kjøret vi har sett i aksjekursen de siste to ukene. Fredag sendte selskapet melding om at de nå har en samtrafikkavtale med Telenor Mobil som er av langsiktig karakter.

Meldingen inneholdt egentlig ikke noe som helst nytt. Poenget var trolig at selskapet ønsket å gjenta for markedet at termineringsprisene mellom de to aktørene nå følger et prinsipp om kostnadsbaserte - og følgelig ikke-diskriminerende priser. Dette er et prinsipp Telenor har prøvd å unngå til fordel for resiproke priser - altså toveis likelydende priser.

Med dagens avtale får NetCom i snitt 1,52 kroner per minutt for samtaler inn i sitt nett, mens de betaler 1,23 for samtaler inn i Telenor Mobil sitt nett. Disse prisene vil trolig bli reforhandlet rundt nyttår. På et fullstendig subjektivt grunnlag vil vi anta at det er fremdeles er mye å gå på her, men det har vel de fleste analytikerene tatt med i sine beregninger (les: en antagelse om et snarlig fall ned mot, eller under 1 krone minuttet.)

Så er det da heller ingen analytikere vi kjenner til som klarer å regne hjem kursen på NetCom i dag basert på selskapets forretningskonsept slik vi kjenner det nå, og rimelige antagelser om utviklingen i inntekter og kostnader.'

Noe støtte finner kursen i et oppkjøpscase, som beskrevet av administrerende direktør Terje Christoffersen. De siste ukers kursløft kom imidlertid primært som følge av en antagelse om svakt konkurransepress i markedet fordi det er sådd usikkerhet om når Telia vil bygge ut sitt nett.

Når nå NetSystem entrer markedet i løpet av høsten, kan det gi en reaksjon nedover. Foreløpig vet markedet for lite om dette selskapets ambisjoner til at vi ser den effekten ennå.

Til toppen