IT-budsjettene vokser fremdeles i Norge

I USA strammer kundene inn og IT-selskapene stuper. Men en fersk Gallup-undersøkelse viser at den norske bransjen fremdeles kan smile.

Flere og flere amerikanske IKT-selskaper melder om sterkt dalende etterspørsel, noe som har ført til en mengde resultatvarsler og stygge kursfall de siste månedene. Men i Norge ser situasjonen langt lysere ut, skal man stole på tall fra Gallup.

Norsk Gallup Institutt har i undersøkelsen "Gallup IT-indeks" kartlagt bedrifters forhold til e-handel, Internett, Intranett, PC, e-post og IT-investeringer. Tallene som nå legges frem er fra desember i fjor.

Alle tall i målingen tyder på at investeringene vil bli større i år enn i fjor. Det har dessuten vært en positiv utvikling på IT-indeksen de siste månedene, og utviklingen har vært stabil gjennom hele 2000, hevder Gallup.

På spørsmålet om IT-investeringene vil øke, avta eller være uforandret de neste 12 månedene sier hele 39 prosent at investeringene vil øke. Rundt 50 prosent av bedriftene mener investeringene vil holdes på samme nivå som i dag.

Investeringene blir størst innen programvare. De investeringsvillige bedriftene prioriterer i hovedsak kunderelaterte løsninger, og ifølge undersøkelsen er handelsløsninger og salgsstøtte/CRM mest i skuddet. Det er bedrifter med mer enn 50 ansatte som oftest vil øke investeringene i 2001.

Det går også frem av tallene at 98 prosent av norske bedrifter med mer enn fire ansatte har PC. 89 prosent av disse har Internett-oppkobling og like mange har e-post. Over halvparten av bedriftene har egne nettsider, og 44 prosent har benyttet Internett ved bestilling de siste tolv månedene.

Andelen bedrifter som har en netthandelsløsning har økt fra 12 prosent ved forrige måling til 19 prosent ved denne målingen.
Til toppen