IT-folk blir ved sin lest

IT-ansatte er fornøyde med den jobben de har, ifølge en ny undersøkelse fra Markeds- og mediainstituttet (MMI). Én prosent av alle IT-ansatte leter aktivt etter jobb, mens 52 prosent ikke vurderer jobbskifte i hele tatt. 40 prosent av de IT-ansatte følger med i jobbmarkedet.

- Det kan virke som om folk er nedsyltet i jobb og derfor ikke har tid til å søke etter annet arbeid. Mange er dessuten i en læringsfase med mange spennende arbeidsoppgaver knyttet opp mot eksempelvis Internett og intranett, sier førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Espen Andersen.

Undersøkelsen viser at faglig utvikling og et stimulerende miljø er de viktigste faktorene ved jobbskifte. Det som betyr minst for de spurte er at jobben tilbyr barnehageplass og firmabil. Av 30 faktorer ligger "lengre ferie" og "mer fritid" midt på treet, mens mer i lønn kommer på femteplass.

- Lønnsforskjellene i Norge er mindre enn i resten av verden, og dette kan være en av årsakene til at lønn kommer såpass langt ned på listen, sier Andersen.

Spørreundersøkelsen er utført på oppdrag fra Den Norske Dataforening (DND) og Computerworld Norge i forbindelse med Software ´98. 300 personer ble intervjuet på telefon i uke to og tre. Hensikten var å kartlegge i hvilken grad IT-personell vurderer å skifte jobb og hvilke kriterier som legges til grunn for valg av jobb.

- Den største utfordringen det norske samfunnet har på lang sikt, er å skaffe nok kompetente mennesker med realfaglig bakgrunn. Det er her grunnlaget for teknisk kompetanse legges, sier direktør i Næringslivets hovedorganisasjon, Olav Magnussen.

Til toppen