J. D. Edwards integreres i IBM infrastruktur

Å preintegrere bedriftsapplikasjoner i IBMs infrastruktur er J. D. Edwards' svar på kundenes krav om senkede kostnader.

J.D. Edwards & Company leverer fortrinnsvis tunge bedriftsapplikasjoner - ressursforvaltning, logistikk, beslutningsstøtte med mer - til bedrifter med minst 50 millioner dollar i årsomsetning. I liket med de øvrige i bransjen, opplever selskapet et sterkt press fra kundene om å bidra til at IT-kostnadene senkes.

Dette er bakgurnnen for en omfattende avtale inngått med IBM, om en standardisering av applikasjonene i IBMs infrastruktur. Som plansjen nedenfor viser, går J. D. Edwards-applikasjonene inn i laget mellom WebSpheres applikasjonsserver og portal, og henter tjenester fra IBMs sikkerhetstjenester og DB2.databasen.

Dette skal bidra til enklere implementering, enklere drift, og enklere bruk.


J. D. Edwards understreker at kundene står fritt til å velge en annen database enn DB2, nærmere bestemt SQL Server og Oracle, og at helheten vil kunne implementeres på en rekke plattformer, ikke bare IBM, men også Windows, Unisys, Hewlett-Packard og Sun.

Ifølge amerikansk fagpresse er dette J. D. Edwards' største teknologiavtale noensinne. De økonomiske betingelsene for avtalen er ikke kjent. De preintegrerte produktene vil kunne leveres i løpet av noen få uker.

Til toppen